Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 3016 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Wagenborg Nedlift B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van horizontaal-, verticaal- en speciaal transport met bijbehorende montage, engineering en projectmanagement.
Plaats:
Groningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2021
SCCM nummer:
4394
Bedrijfsnaam: Wageningen Environmental Research (WENR)
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Wageningen Environmental Research (WENR) performs applied scientific research and delivers nature-based solutions for a greener world. The focus of WENR is organized in five thematic programs: Sustainable Land Use, Green Climate Solutions, Metropolitan Solutions, Sustainable Water Management and Biodiverse Environment.
Plaats:
Wageningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
25-10-2021
SCCM nummer:
2974
Bedrijfsnaam: Walkro Blitterswijck B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren en leveren van substraat in diverse stadia van ontwikkeling ten behoeve van de teelt van champignons.
Plaats:
Blitterswijck
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-05-2022
SCCM nummer:
10227
Bedrijfsnaam: WAM & Van Duren Zakelijk B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van renovatie-, onderhoud-, en verbouwwerkzaamheden.
Plaats:
Winterswijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Control Union Certifications / C+ Certificering
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-10-2021
SCCM nummer:
30457
Bedrijfsnaam: Warmtebouw / Technisch Advies- en Installatiebureau "Warmtebouw Utrecht" B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren, ontwerpen, realiseren en beheren van klimaattechnische- en sprinklerinstallaties.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-04-2024
SCCM nummer:
31929
Bedrijfsnaam: Wasserij Gaverland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het behandelen, verhuren en verkopen van textielgoederen aan zorginstellingen, horeca en het bedrijfsleven.
Plaats:
Alphen aan den Rijn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA B.V.
Geldig tot en met:
21-08-2022
SCCM nummer:
31379
Bedrijfsnaam: Waste4ME B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Consultancy and research & development services related to chemical recycling. Engineering of WER units (Waste reducer Energy Recovery generator).
Plaats:
Leiderdorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
18-11-2023
SCCM nummer:
31759
Bedrijfsnaam: WastePoint Afvalbeheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Advisering en bemiddeling bij de inzameling, verwerking en beheersing van interne en externe afvalstromen.
Plaats:
Maarsbergen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
28-10-2023
SCCM nummer:
31731
Bedrijfsnaam: Waterpas Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren van ingenieurs- en adviesdiensten voor het voorbereiden en begeleiden van de inrichting van de buitenruimte.
Plaats:
Barendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-03-2022
SCCM nummer:
30130
Bedrijfsnaam: Waterschap Aa en Maas Afvalwaterketen
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het plannen, bouwen, beheren en onderhouden van transportleidingen, rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties om afvalwater te zuiveren. Het "genereren" van restproducten en grondstoffen. Het opwekken van (eigen) energie.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
04-05-2024
SCCM nummer:
10166
Bedrijfsnaam: Waterschap Aa en Maas Afvalwaterketen
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het plannen, bouwen, beheren en onderhouden van transportleidingen, rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties om afvalwater te zuiveren. Het "genereren" van restproducten en grondstoffen. Het opwekken van (eigen) energie.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
04-05-2024
SCCM nummer:
2271
Bedrijfsnaam: Waterschap Brabantse Delta
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Realisatie en in stand houden van watersystemen, vaarwegen en havens. Vergunningverlening en beheersing van lozingen, monitoring yan waterkwaliteit en kwantiteit en planvorming op gebied van beleid. Transport van afvalwater, de zuivering van afvalwater, de afzet van restproducten(slib), het ontwerp, realisatie en in stand houden van zuiveringstechnische werken, zoals rioolgemalen, transportleidingen en waterzuiveringsinstallaties alsmede de technologische advisering en ondersteuning daarbij. Muskusrattenbestrijding.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
30-01-2024
SCCM nummer:
2087
Bedrijfsnaam: Waterschap Brabantse Delta
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Realisatie en in stand houden van watersystemen, vaarwegen en havens. Vergunningverlening en beheersing van lozingen, monitoring yan waterkwaliteit en kwantiteit en planvorming op gebied van beleid. Transport van afvalwater, de zuivering van afvalwater, de afzet van restproducten(slib), het ontwerp, realisatie en in stand houden van zuiveringstechnische werken, zoals rioolgemalen, transportleidingen en waterzuiveringsinstallaties alsmede de technologische advisering en ondersteuning daarbij. Muskusrattenbestrijding.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
30-01-2024
SCCM nummer:
10272
Bedrijfsnaam: Waterschap Rijn en IJssel Unit Zuiveringsbeheer en Riolering
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het transporteren en zuiveren van afvalwater. Het ontwateren van slib.
Plaats:
Doetinchem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-07-2022
SCCM nummer:
31350
Bedrijfsnaam: Waterschap Vallei en Veluwe
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transporteren en zuiveren van afvalwater, behandeling van slib, het behandelen van niet gevaarlijke verpompbare afvalstoffen en opwekking van energie, beheer en onderhoud van waterkeringen, beheer en onderhoud van watersystemen, verlenen van vergunningen en het toezicht hierop.
Plaats:
Apeldoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
16-01-2023
SCCM nummer:
10174
Bedrijfsnaam: Waterschap Vallei en Veluwe
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transporteren en zuiveren van afvalwater, behandeling van slib, het behandelen van niet gevaarlijke verpompbare afvalstoffen en opwekking van energie, beheer en onderhoud van waterkeringen, beheer en onderhoud van watersystemen, verlenen van vergunningen en het toezicht hierop.
Plaats:
Apeldoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
16-01-2023
SCCM nummer:
1716
Bedrijfsnaam: Waterschapsbedrijf Limburg
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transporteren en zuiveren van afvalwater en het vergisten, ontwateren en drogen van slib. Het plannen, begeleiden bouw en renovatie, onderhouden en beheren van de afvalwaterinfrastructuur.
Plaats:
Roermond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA B.V.
Geldig tot en met:
27-07-2023
SCCM nummer:
1103
Bedrijfsnaam: Waterschapsbedrijf Limburg
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transporteren en zuiveren van afvalwater en het vergisten, ontwateren en drogen van slib. Het plannen, begeleiden bouw en renovatie, onderhouden en beheren van de afvalwaterinfrastructuur.
Plaats:
Roermond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-08-2023
SCCM nummer:
10266
Bedrijfsnaam: Watson-Marlow Bredel B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, produceren en leveren van peristaltische pompen en bijbehorende accessoires inclusief het verlenen van gerelateerde verkoopondersteuning en het trainen van klanten.
Plaats:
Delden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
05-07-2021
SCCM nummer:
3828
Bedrijfsnaam: Wavin Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen, produceren en verkopen van kunststofleidingsystemen.
Plaats:
Hardenberg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-06-2021
SCCM nummer:
699
Bedrijfsnaam: WB Infra B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het engineeren, aannemen, voorbereiden en uitvoeren van projecten op het gebied van infrastructuur, grondverzet, kadeverbetering en straatwerk.
Plaats:
Boskoop
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
05-01-2024
SCCM nummer:
31792
Bedrijfsnaam: WBC Bouw B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het realiseren, muteren en beheren van huisvesting en bouwwerken in de utiliteitsbouw, particuliere en zakelijke woningbouw, uitgevoerd voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers, architecten, bouwmanagementbureau's en woningbouwverenigingen.
Plaats:
Winterswijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
09-06-2023
SCCM nummer:
31614
Bedrijfsnaam: WBLO B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van schoonmaakwerk, glasbewassing en specialistische reiniging.
Plaats:
Zoetermeer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
24-05-2024
SCCM nummer:
31958
Bedrijfsnaam: WD Trading B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inzamelen, verwerken en opslaan van ferro en non-ferro metalen en elektronica en de uitvoering van datavernietiging en (bedrijfs-)opruimingen.
Plaats:
Krimpen aan den IJssel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
14-01-2022
SCCM nummer:
5075
Bedrijfsnaam: We Are Infra B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het managen en uitvoeren van technisch infrastructurele werkzaamheden.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
28-03-2024
SCCM nummer:
31906
Bedrijfsnaam: Weatherford Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Sales of oilfield related products and rental of tubulars, tubular handling-, running-, testing- and pressure control equipment. Inspection, repair and maintenance of Weatherford supplied equipment. Provision of operational personnel.
Plaats:
Den Helder
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
17-07-2021
SCCM nummer:
31912
Bedrijfsnaam: Weatherford Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Sales of oilfield related products and rental of tubulars, tubular handling-, running-, testing- and pressure control equipment. Inspection, repair and maintenance of Weatherford supplied equipment. Provision of operational personnel.
Plaats:
Den Helder
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
17-07-2021
SCCM nummer:
4847
Bedrijfsnaam: Weber Marking Systems B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkoop en leveren van etiketten en aanverwante artikelen, automatische identificatie apparatuur, print & apply machines en het onderhoud/installatie/reparatie hiervan.
Plaats:
Almere
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
15-08-2021
SCCM nummer:
31036
Bedrijfsnaam: Weboma Bouw Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden in de burgerlijke en utiliteitsbouw.
Plaats:
Wateringen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2022
SCCM nummer:
30402
Bedrijfsnaam: Wédéflex Duurzame Daksystemen
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren, leveren en begeleiden van Wédéflex dakbedekkingssystemen.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-08-2021
SCCM nummer:
466
Bedrijfsnaam: Weener Plastics Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GESCHORST
Scope:
Het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van spuitgiet (LLDPE, PP en HDPE) producten (o.a. doppen, sluitingen en tubes) voor de food en non-food industrie.
Plaats:
Tilburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
04-12-2022
SCCM nummer:
3526
Bedrijfsnaam: Weijers Techniek B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van riooltechnische diensten.
Plaats:
Nijmegen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
06-03-2022
SCCM nummer:
31285
Bedrijfsnaam: Well Services B.V. trading under the name of Well Services Group
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Providing services in the field of Well intervention: Coiled Tubing, Capillary Tubing, Slickline and Wireline operations, Pumping and Well Testing. Process and Pipeline: Nitrogen Services (Pressure Testing, Leak Testing, Purging), Joint lntegrity Services, lnternal Pipe lnspecting and Cleaning Services (Pigging).
Plaats:
Emmen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4524
Bedrijfsnaam: WellGear Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Hydraulic work over, Snubbing, Well Control and related Engineering Services. Delivery of equipment for these services.
Plaats:
Westerbork
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-02-2022
SCCM nummer:
30101
Bedrijfsnaam: Wellman International Ltd. Trading As: Wellman Recycling
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Recycling of post consumer plastics.
Plaats:
Spijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
10-01-2022
SCCM nummer:
31222
Bedrijfsnaam: Welzorg Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Advisering, adaptatie, verkoop, depotbeheer, verhuur, service en onderhoud van revalidatiemiddelen.
Plaats:
Raamsdonksveer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-01-2023
SCCM nummer:
31498
Bedrijfsnaam: Wenau Transport & Cleaning B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
(Industriële) reiniging, veegservice, transport van gevaarlijke (afval-) stoffen en uitvoering van tanksaneringswerkzaamheden.
Plaats:
Heerenveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
20-10-2023
SCCM nummer:
2549
Bedrijfsnaam: WERO Specialistische Reiniging B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van specialistische reiniging en cleanroom reiniging.
Plaats:
Eindhoven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
24-07-2021
SCCM nummer:
5038
Bedrijfsnaam: WESGERO B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren en onderhouden van infrastructurele werken en het uitvoeren van vastgoedonderhoud.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
08-04-2023
SCCM nummer:
31616
Bedrijfsnaam: Wesseler-Oude Booijink B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inzetten en uitvoeren van (specialistische) grondwerkzaamheden, wegwerkzaamheden en groenrecycling.
Plaats:
Enschede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-06-2024
SCCM nummer:
2707
Bedrijfsnaam: West European Silicon Technologies B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Provides wafer reclaim and polishing services for Silicon wafers.
Plaats:
Helmond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA B.V.
Geldig tot en met:
19-08-2023
SCCM nummer:
1281
Bedrijfsnaam: Westo Prefab Betonsystemen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie, verkoop en leveren van prefab betonelementen.
Plaats:
Coevorden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-04-2022
SCCM nummer:
30154
Bedrijfsnaam: Westo Prefab Betonsystemen B.V.
Certificaat type:
ISO 45001 zonder accreditatie
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie, verkoop en leveren van prefab betonelementen.
Plaats:
Coevorden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-04-2022
SCCM nummer:
10639
Bedrijfsnaam: Wetterskip Fryslân
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het transporteren en behandelen van afvalwater en zuiveringsslib met inbegrip van het terugwinnen van grondstoffen - met behulp van werken in beheer bij het cluster Waterzuiveringen van Wetterskip Fryslân.
Plaats:
Leeuwarden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-07-2021
SCCM nummer:
764
Bedrijfsnaam: Wienerberger BV
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Uitbreiding:
CO2-reductie niveau 2
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, produceren, verkopen en leveren van gevelmetselbaksteen, binnenmuurbaksteen, straatbaksteen, keramische raamdorpels, keramische dakpannen en bijbehorende hulpstukken.
Plaats:
Zaltbommel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SKG-IKOB Certificatie B.V. (IKOB-BKB, SKG en SKW Certificatie)
Geldig tot en met:
08-05-2024
SCCM nummer:
2959
Bedrijfsnaam: Wigersma & Sikkema B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, productie en verkoop van instrumenten voor volumeherleiding, systemen voor afstandsuitlezing, gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor gasstations.
Plaats:
Doesburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA B.V.
Geldig tot en met:
16-02-2024
SCCM nummer:
30087
Bedrijfsnaam: Wigink holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Op- en overslaan van afvalstoffen, herbruikbare grondstoffen en handelsgoederen. Uitsorteren van afvalstoffen en herbruikbare grondstoffen.
Plaats:
Heeten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-08-2021
SCCM nummer:
3912
Bedrijfsnaam: Wijnen Bouwgroep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Aannemen, renoveren, onderhouden en uitvoeren van bouwkundige projecten.
Plaats:
Someren
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
02-04-2022
SCCM nummer:
3373
Bedrijfsnaam: Wijngaarden Veilig Goed B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verwerven, op voorraad houden, verkopen, bewerken en leveren van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, alsmede klantgerichte dienstverlening op het gebied van productadvisering en statistische informatie.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
04-09-2021
SCCM nummer:
3882
Bedrijfsnaam: Wilchem B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het begeleiden van (millieu)incidenten, ongevallen met (gevaarlijke) stoffen en het afvoeren van de vrijgekomen (gevaarlijke) afvalstoffen, alsmede het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen.
Plaats:
Papendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
30-04-2022
SCCM nummer:
4836

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2530) 7297 vestigingen
ISO 50001 (35) 292 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (315) 1316 vestigingen
EMAS (2)»

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001