Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 3072 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Vissers Ploegmakers B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, cultuurtechnische werken en (water)bodemsaneringen.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-09-2023
SCCM nummer:
30721
Bedrijfsnaam: Vitam F&B Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verzorgen van bedrijfscatering op locaties van opdrachtgevers, het verzorgen van Campus catering en het exploiteren van restaurants in de horeca, inclusief het ontwikkelen van cateringconcepten.
Plaats:
Rosmalen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-01-2025
SCCM nummer:
4653
Bedrijfsnaam: Vitens N.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater en de ondersteunende en service activiteiten die hiervoor benodigd zijn. Het ontwerpen en doen realiseren van (drink)waterwinningen, productie-installaties, (drink)waterdistributiesystemen en verbruiksmeetsystemen.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-12-2022
SCCM nummer:
10115
Bedrijfsnaam: Vitens N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater en de ondersteunende en service activiteiten die hiervoor benodigd zijn. Het ontwerpen en doen realiseren van (drink)waterwinningen, productie-installaties, (drink)waterdistributiesystemen en verbruiksmeetsystemen.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-12-2022
SCCM nummer:
2497
Bedrijfsnaam: Vitriwand B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De productie, het assembleren en monteren van (glazen) systeemwanden en deuren.
Plaats:
Neede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-12-2022
SCCM nummer:
31459
Bedrijfsnaam: VKS N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van asbestsanering. Het uitvoeren van Chroom VI sanering. Het uitvoeren van technische en industriële reinigingswerkzaamheden. Het uitvoeren van renovatiesloopwerk.
Plaats:
Wormerveer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
30-06-2023
SCCM nummer:
1781
Bedrijfsnaam: Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van: - Grond- en sloopwerkzaamheden; - Asbestverwijdering; - Betonbewerking; - (water-) Bodemsanering.
Plaats:
Alphen aan den Rijn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2024
SCCM nummer:
2868
Bedrijfsnaam: Vlisco Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Manufacturing, procurement and logistics of printed textiles.
Plaats:
Helmond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
24-07-2022
SCCM nummer:
2543
Bedrijfsnaam: voestalpine Automotive Components Bunschoten B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Steel service, design, production and supply of body parts to the automotive industry, of components and semi-manufactured products to the non-automotive industry.
Plaats:
Bunschoten-Spakenburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
11-03-2024
SCCM nummer:
10646
Bedrijfsnaam: voestalpine Automotive Components Bunschoten B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Steel service, design, production and supply of body parts to the automotive industry, of components and semi-manufactured products to the non-automotive industry.
Plaats:
Bunschoten-Spakenburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
10-01-2024
SCCM nummer:
706
Bedrijfsnaam: voestalpine Track Solutions Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inkoop, verkoop, herbruikbaar maken en levering van materialen voor de railinfrastructuur, alsmede het frezen en afbrandstuiklassen van spoorstaven.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
01-05-2024
SCCM nummer:
30928
Bedrijfsnaam: voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het engineeren, produceren en onderhouden van wisselsystemen van spoorse elementen.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-06-2023
SCCM nummer:
30586
Bedrijfsnaam: voestalpine Turnout Technology Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het engineeren, produceren en onderhouden van wisselsystemen van spoorse elementen.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
02-06-2023
SCCM nummer:
30587
Bedrijfsnaam: Voet Verhuur B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkoop, verhuur, installatie, onderhoud en transport van aggregaten, lichtmasten, bekabeling, transformatoren en toebehoren.
Plaats:
Culemborg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
11-12-2021
SCCM nummer:
31219
Bedrijfsnaam: Voets Langeraap Beton B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het samenstellen, leveren en verpompen van betonmortel.
Plaats:
Velddriel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
21-09-2021
SCCM nummer:
31142
Bedrijfsnaam: VOF Berkhout Schipluiden
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van groen-, grond- en waterbouwkundige werkzaamheden.
Plaats:
Schipluiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
18-04-2024
SCCM nummer:
31112
Bedrijfsnaam: Volker Wessels Telecom B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inventariseren, ontwerpen, bouwen, installeren, beheren en onderhouden van infrastructuren voor telecom en energie.
Plaats:
Amersfoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-05-2023
SCCM nummer:
30566
Bedrijfsnaam: VolkerRail Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design en engineering ten behoeve van railinfrastructuur en railtechnieken. Nieuwbouw, vernieuwing, onderhoud, storingsherstel en meet/inspectiewerk en sloop van (rail-)infrastructuur en aansluitende voorzieningen (installaties, (draag)constructies, bovenleidingen, energievoorziening, beheers/beveiligingssystemen, kabels en leidingen en data- en telecommunicatie). Verhuur van bemand en onbemand groot mechanisch gereedschap, het verstrekken van facilitaire diensten, alsmede het keuren, onderhoud en reparatie van al het betreffende materieel. Aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten onderhouden en opheffen van maatregelen ten behoeve van de werkplekbeveiliging alsmede beschikbaar stellen van veiligheidsfunctionarissen.
Plaats:
Vianen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
27-03-2024
SCCM nummer:
2953
Bedrijfsnaam: VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Noord-Oost B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en realiseren van projecten in de woning- en utiliteitsbouw alsmede het uitvoeren van onderhoud en renovatie.
Plaats:
Zevenaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-06-2024
SCCM nummer:
4374
Bedrijfsnaam: VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en uitvoeren van woning- en utiliteitsbouw projecten, inclusief renovatie, restauratie en onderhoud.
Plaats:
Tilburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-03-2024
SCCM nummer:
30983
Bedrijfsnaam: VolkerWessels Infra EPC B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het integraal aansturen en managen van het ontwerp en realisatie van grote, integrale complexe contracten en projecten.
Plaats:
Vianen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Geldig tot en met:
23-09-2023
SCCM nummer:
31717
Bedrijfsnaam: Volkswagen Pon Financial Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Operationele lease activiteiten voor personenauto's en lichte bedrijfswagens.
Plaats:
Amersfoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
20-04-2024
SCCM nummer:
30988
Bedrijfsnaam: Volta Solar vof
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen, installeren, onderhouden en inspecteren van zonne-energiesystemen.
Plaats:
Heerlen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
27-03-2024
SCCM nummer:
31907
Bedrijfsnaam: Vomar Voordeelmarkt B.V.
Certificaat type:
ISO 50001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Gebouwgebonden energieverbruik en -energieverbruikende processen in alle supermarktfilialen vermeld op pagina van dit certificaat. Het transport van de centrale distributiecentra in Alkmaar naar de filialen en het energieverbruik van het distributiecentrum zijn uitgesloten.
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-02-2023
SCCM nummer:
30473
Bedrijfsnaam: Voorbij Funderingstechniek B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Voorbij Funderingstechniek B.V.: Het uitvoeren van alle voorkomende funderingswerkzaamheden en grond- en waterkerende constructies voor water-, woning-, utiliteits- en infrabouw en industrie. Voton B.V.: De productie van prefab betonpalen.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-10-2021
SCCM nummer:
30935
Bedrijfsnaam: Voorbij Prefab B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het produceren van prefabbetonelementen.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2021
SCCM nummer:
30054
Bedrijfsnaam: Voorbij Prefab B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van prefabbetonelementen.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Geldig tot en met:
26-11-2021
SCCM nummer:
30055
Bedrijfsnaam: Voortman Kantoormeubelen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen, produceren, verkopen en bij de eindklant inhuizen en monteren van kantoormeubelen.
Plaats:
Purmerend
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-10-2024
SCCM nummer:
1727
Bedrijfsnaam: Voortman Steel Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, produceren en monteren van staalconstructies. Het ontwerpen, realiseren, renoveren en onderhouden van daken en gevels. Het bouwen van turn-key projecten.
Plaats:
Rijssen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-07-2022
SCCM nummer:
4328
Bedrijfsnaam: Vopak Agencies B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Hub agency and Port agency services (Representing ship owners in ports around the globe).
Plaats:
Schiedam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
23-11-2023
SCCM nummer:
31758
Bedrijfsnaam: Vorsselmans NV
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Òntwerp, fabricage en montage van aluminium gevelconstructies.
Plaats:
Loenhout
Land België
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-01-2022
SCCM nummer:
31194
Bedrijfsnaam: Vos en Setz B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Internationale importgroothandel en leverancier van producten voor de relatiemarketing en merchandising, zoals promotionele artikelen, textiel, relatiegeschenken, kerstgeschenken en kerstpakketten.
Plaats:
Drachten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-10-2023
SCCM nummer:
5084
Bedrijfsnaam: Vos Prodect Innovations B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, testen en leveren van kabelophangingen en kabelbeschermingssystemen voor offshore, olie & gas en renewable energy.
Plaats:
Klazienaveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
20-10-2023
SCCM nummer:
4784
Bedrijfsnaam: Vosse Holding BV
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van groen recycling en transport.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-03-2023
SCCM nummer:
30529
Bedrijfsnaam: VOSSEN LABORATORIES Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development, manufacturing, storage and sales of consumables for maintenance and health support.
Plaats:
Weert
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-03-2024
SCCM nummer:
84
Bedrijfsnaam: Vreugdenhil Berging B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
24-uurs automotive mobiliteitsdienstverlening; hulp bij schade, hulp bij pech, (zware) berging, (inter-) nationaal autotransport, stalling. Incident Management, calamiteiten dienstverlening bij milieu-incidenten en wegdekreiniging.
Plaats:
Rijswijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-05-2024
SCCM nummer:
30954
Bedrijfsnaam: Vriezoo B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van ROV-werkzaamheden.
Plaats:
Winkel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
07-03-2023
SCCM nummer:
30497
Bedrijfsnaam: Vrijdag Premium Printing B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De verkoop en productie van verkoopbevorderende etiketten en verpakkingen voor de voeding- en genotsmiddelenindustrie.
Plaats:
Eindhoven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
22-09-2022
SCCM nummer:
30360
Bedrijfsnaam: Vrumona B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Uitbreiding:
CO2-reductie niveau 1
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, produceren, verpakken, opslaan en distribueren van hoogwaardige merken dranken, evenals uitbesteding aan loonafvullers.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
30-11-2023
SCCM nummer:
1924
Bedrijfsnaam: VSH-United Group
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Agentschapdiensten, Goederenafhandeling, Lucht- en Zeevrachtdiensten. Havenoperaties, Stevedoring, Loodsopslag, Afgifte/ Douane Makelaardij, Transport, Luchtvracht diensten, Vrachtafhandeling en Logistieke ondersteuning. Havenactiviteiten voor offshore en speciale projecten, Survey, Complete logistieke ondersteuning. Verkoop van PPE en Agentschapdiensten VSH USALLC.
Plaats:
Paramaribo
Land Suriname
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
05-11-2022
SCCM nummer:
31827
Bedrijfsnaam: VSH-United Group
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Havenoperaties, Stevedoring, Loodsopslag, Afgifte / Douane Makelaardij, Transport, Luchtvracht diensten, Vrachtafhandeling en Logistieke ondersteuning. Havenactiviteiten voor offshore en speciale projecten, Survey, Complete logistieke ondersteuning.
Plaats:
Paramaribo
Land Suriname
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
16-12-2022
SCCM nummer:
31828
Bedrijfsnaam: VSM Sloopwerken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van sloop- en milieutechnieken.
Plaats:
Leiderdorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-10-2022
SCCM nummer:
2785
Bedrijfsnaam: VTV Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van infra en verkeerstechnische werkzaamheden.
Plaats:
Velddriel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-08-2024
SCCM nummer:
31028
Bedrijfsnaam: Vue Cinemas B.V.
Certificaat type:
ISO 50001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het exploiteren van theaters.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
19-07-2024
SCCM nummer:
32307
Bedrijfsnaam: VVM Beheer B.V. tevens handelend onder de naam: Brainnet Groep
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Holding activiteiten ten behoeve van de entiteiten behorend tot de Brainnet Groep.
Plaats:
Nieuwegein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
19-05-2022
SCCM nummer:
3427
Bedrijfsnaam: VZ Industries B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, verkopen, inkopen, fabriceren en assembleren van componenten en eindproducten met een basis van metaal, hout en kunststof.
Plaats:
Boesingheliede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
10-12-2022
SCCM nummer:
2405
Bedrijfsnaam: W & E van Kasteren B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aanleggen en beheren van groenvoorzieningen en cultuurtechnische werkzaamheden.
Plaats:
Helmond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
21-03-2023
SCCM nummer:
3306
Bedrijfsnaam: W. Groothuis B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het realiseren van utiliteitsbouw-, woningbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten.
Plaats:
Genemuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
05-03-2023
SCCM nummer:
30479
Bedrijfsnaam: W. Herms & Zn. B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Aannemen van Grond-, Weg- en Waterbouw projecten, verhuur van telescoop- en opbouwkranen incl. machinist. Verhuur en transport van afvalcontainers. Op- en overslag van afvalstoffen. Wegtransport.
Plaats:
Epe
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-02-2022
SCCM nummer:
4441
Bedrijfsnaam: W. van den Brink Internationaal Transport B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Internationaal transport over de weg.
Plaats:
Putten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
15-08-2022
SCCM nummer:
31400

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001