Webinar Klimaatadaptatie voor bedrijven - 14 maart 2023

De ISO 14001-norm vereist dat bij de contextanalyse ook wordt geïdentificeerd in hoeverre veranderende milieuomstandigheden gevolgen voor de organisatie zelf kunnen hebben. Dat klimaatverandering leidt tot bijvoorbeeld droogte en wateroverlast is inmiddels duidelijk. Yoeri Klok, Consultant Sustainable Industries bij Arcadis legt tijdens dit webinar uit hoe een organisatie inzicht in de verschillende risico’s kan krijgen en welke praktische maatregelen vervolgens genomen kunnen worden. Natuurlijk geeft hij ook aan waar in het ISO 14001-managementsysteem de relatie met klimaatverandering en -adaptatie verwacht mag worden. 

De presentatie die Yoeri Klok heeft gegeven, kunt u hier downloaden.

Andere relevante informatie:

  • Tijdens het webinar is de Kamerbrief Bodem en Water ter sprake gekomen, u vindt hem hier
  • Circulaire economie. Hier vindt u het informatieblad circulaire economie met ISO 1401, waarin een toelichting wordt gegeven op de CSRD en de SFDR (paragraaf 4.3(.

Kijk hieronder de opname van het webinar. 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001