Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 2982 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Van Aalsburg B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van kust- en oeverwerk, cultuurtechnisch werk en (water-)bodemsanering.
Plaats:
Hellouw
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-01-2023
SCCM nummer:
3521
Bedrijfsnaam: Van Aalst Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development and delivery of systems related to bulk handling equipment and Walk to Work solutions.
Plaats:
Dordrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
20-06-2022
SCCM nummer:
31396
Bedrijfsnaam: Van Alem Schoonmaak / G. van Alem Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten b.v.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van regulier schoonmaakonderhoud en specialistische reiniging.
Plaats:
Groenekan
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Control Union Certifications / C+ Certificering
Geldig tot en met:
12-06-2021
SCCM nummer:
4982
Bedrijfsnaam: Van Baarsen Buisleidingen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerp, aanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse leidingsystemen en kabelwerken met bijbehorende zinkers en het uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methode en milieukundige begeleiding van saneringen.
Plaats:
Badhoevedorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2021
SCCM nummer:
1515
Bedrijfsnaam: Van Berkel Bedrijven B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
A: GWW en aanverwante transporten. Cultuurtechniek en groenvoorziening. Landbouwtechnische dienstverlening. B: Multimodale logistieke dienstverlening op het gebied van containers, bulk en reststoffen. C: Recycling van organische reststoffen. Grondbank. Produceren en leveren van biomassa en bodemverbeteraars. D: Produceren en leveren van bouwstoffen.
Plaats:
Schijndel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2021
SCCM nummer:
3967
Bedrijfsnaam: Van Boekel Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen, realiseren en onderhouden van projecten op het gebied van grond-, weg en waterbouw, civiele- en utiliteitsbouwwerken en het uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden.
Plaats:
Zeeland
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Kantoor BV
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-05-2022
SCCM nummer:
3144
Bedrijfsnaam: Van Dalen Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van werken van grond-, weg- en waterbouw en bodemsanering. Het reinigen van verhardingen en het onderhoud van rioolsystemen. Het inzamelen, overslaan en recyclen van bouw-, sloop-, huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen. De verhuur van materieel met personeel.
Plaats:
Huissen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland BV
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-12-2022
SCCM nummer:
4436
Bedrijfsnaam: Van de Bijl & Heierman Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groot- en kleinschalig groen en infrastructurele projecten.
Plaats:
Opheusden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-02-2022
SCCM nummer:
31236
Bedrijfsnaam: Van de Kreeke Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van zuurbestendig tegel- en kitwerk en vloeistofdichte vloeren. Uitvoeren van wegenbouwkundige werken, reconstructie van wegen, aanleggen en renoveren van beton en asfalt. Uitvoeren van werken op het gebied van de chemiebouw, bouw, grond-, weg- en waterbouw in het bijzonder, reconstructies van wegen en aanleggen en renoveren van rioleringen en leidingen, cultuurtechnische werken, grondverzet, saneren van verontreinigde terreinen en leidingtechniek en betontechniek. Uitvoeren van projecten in de utiliteitssector, industriebouw, woningbouw, verbouwing, onderhoud, leidingtechniek en betontechniek.
Plaats:
Nuth
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering bv
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
04-06-2021
SCCM nummer:
30023
Bedrijfsnaam: Van den Berg Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, stedenbouw, constructie, vastgoedonderzoek, bouwmanagement en facilitaire bouwkundige diensten.
Plaats:
IJsselmuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-12-2020
SCCM nummer:
30776
Bedrijfsnaam: Van den Berk Boomkwekerijen
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het opkweken en leveren van bomen, struiken en coniferen alsmede het leveren van plantmateriaal, boomtoebehoren en kennis en advies ten aanzien van aanplant en groeiplaats.
Plaats:
Sint-Oedenrode
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
06-03-2023
SCCM nummer:
30821
Bedrijfsnaam: Van den Haak B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transport-, op- en overslagactiviteiten.
Plaats:
Geldermalsen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
28-05-2023
SCCM nummer:
30141
Bedrijfsnaam: Van den Hende Recycling B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Opkopen, inzamelen, sorteren en leveren van oud papier, folie/kunststof en metaal.
Plaats:
Nieuwe Pekela
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
2897
Bedrijfsnaam: Van den Herik Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Aannemen, ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van grond-, weg-, en (droge en natte) waterbouwkundige werken, verticale drainage, opsporing en ondersteuning bij het ruimen van explosieven, (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
04-12-2021
SCCM nummer:
3989
Bedrijfsnaam: Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Onder- en bovengrondse aanleg van kabels en leidingen, inclusief ontwerp en advisering. Ondergrondse aanleg van riolering, persleidingen, grond- en straatwerk en aanverwante civieltechnische werken, inclusief ontwerp en advisering en uitvoering van landbodemsanering met conventionele methode. Activiteiten worden onder andere uitgevoerd in de risicogebieden in de railinfra.
Plaats:
Heesch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
13-01-2023
SCCM nummer:
30441
Bedrijfsnaam: Van den Noort B.V. / J. en A. van den Noort Transport B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Logistieke dienstverlening ten behoeve van afval- en reststromen.
Plaats:
Dongen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2021
SCCM nummer:
4256
Bedrijfsnaam: Van den Pol Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, aanleggen, uitbreiden, wijzigen, herstellen en onderhouden van elektrotechnische installaties in de woningbouw, utiliteitsbouw, retail en industrie. Het ontwerpen en bouwen van besturingsystemen en verdeelinrichtingen. Ontwerpen en installeren van PV-systemen.
Plaats:
Montfoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-10-2020
SCCM nummer:
31154
Bedrijfsnaam: Van der Ende Steel Protectors Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het stationair en mobiel uitvoeren van voorbehandelingen en conserveringswerkzaamheden. Het beheren, onderhouden en transporteren van materieel in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van straal- en schilderwerken.
Plaats:
Barendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-07-2022
SCCM nummer:
4603
Bedrijfsnaam: Van der Ende Steel Protectors Group B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het stationair en mobiel uitvoeren van voorbehandelingen en conserveringswerkzaamheden. Het beheren, onderhouden en transporteren van materieel in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van straal- en schilderwerken.
Plaats:
Barendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-07-2022
SCCM nummer:
10538
Bedrijfsnaam: Van der Endt-Louwerse C.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verwerven, produceren, verpakken, opslaan, transporteren en leveren van (schelpengrid) producten voor diervoeding en dierverzorging, evenals voor isolatie en vochtbestrijding in woningen.
Plaats:
Yerseke
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-03-2021
SCCM nummer:
1762
Bedrijfsnaam: Van der Heijden bouw en ontwikkeling
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten. Het verzorgen van nazorg met betrekking tot gerealiseerde bouwprojecten.
Plaats:
Schaijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Kantoor BV
Geldig tot en met:
13-07-2022
SCCM nummer:
30364
Bedrijfsnaam: Van der Helm Bedrijven B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Uitvoeren van grond-, weg-, en waterbouw werkzaamheden, inclusief bemand machineverhuur. Uitvoeren van werken op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, gespecialiseerd in het bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwlocaties. Monstername en begeleiding in risicovolle omgeving op het gebied van milieukundig (water)bodemonderzoek, (water) bodemsanering en partijkeuring. Begeleiding in risicovolle gebied van ecologie. Uitvoering van asfalt- en fundatieonderzoek en landmeetkundige werkzaamheden. Uitvoeren en begeleiden in risicovolle omgeving van Civiel-, Cultuur-, en Milieutechnische werken.
Plaats:
Berkel en Rodenrijs
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-11-2021
SCCM nummer:
31127
Bedrijfsnaam: Van der Horst building partners B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van werkzaamheden in de burgerlijke- en utiliteitsbouw.
Plaats:
Mill
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Kantoor BV
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
08-12-2021
SCCM nummer:
30083
Bedrijfsnaam: Van der Kooy Pijnacker B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Trading, production/processing, storing and transporting of vegetable oils, animal oils, (waste) fats, bleaching earth and their derivatives for energy production.
Plaats:
Oosterhout
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-04-2023
SCCM nummer:
30546
Bedrijfsnaam: Van der Leij Bouwbedrijven B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Reparatie en mutatieactiviteiten, plan- en projectmatig onderhoud en renovatie, aanpassing op medische indicatie, transformatie, restauratie en nieuwbouw binnen de gebouwde omgeving.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-05-2021
SCCM nummer:
3806
Bedrijfsnaam: Van der Linde catering + evenementen
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van warme- en koude maaltijden en maaltijdcomponenten, transport en uitgifte.
Plaats:
Berkel en Rodenrijs
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
02-08-2022
SCCM nummer:
4313
Bedrijfsnaam: Van der Stelt B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van (tank)transporten, transport van diervoeder, meststoffen, slib en industriële reiniging.
Plaats:
Beverwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
19-02-2023
SCCM nummer:
3273
Bedrijfsnaam: Van der Tol Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, vormgeven, adviseren, projectbegeleiding en directievoeren voor tuin- en landschapsprojecten. Aanleggen, renoveren, inrichten, onderhouden van tuinen, plantsoenen, daktuinen, vegetatiedaken, verticale begroening en cultuurtechnische werken. Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van riolering- en bestratingprojecten.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-10-2022
SCCM nummer:
10123
Bedrijfsnaam: Van der Tol Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, vormgeven, adviseren, projectbegeleiding en directievoeren voor tuin- en landschapsprojecten. Aanleggen, renoveren, inrichten, onderhouden van tuinen, plantsoenen, daktuinen, vegetatiedaken, verticale begroening en cultuurtechnische werken. Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van riolering- en bestratingprojecten.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-11-2020
SCCM nummer:
30753
Bedrijfsnaam: Van der Velden Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Beheer en advies, reiniging, inspectie, reparatie, installatie, vervangen en ontstoppen van rioleringssystemen en het afvoeren van afvalstoffen. Renovatie van hoofd- en binnenriolering. Het uitvoeren van deelreparaties aan hoofd- en binnenriolering. Het inzamelen en verwerken van vet/water/slibmengsels uit vetafscheiders en olie/water/slibmengsels uit olie/benzine-afscheiders, alsmede het uitvoeren van een calamiteitdienst.
Plaats:
Boxtel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
25-01-2021
SCCM nummer:
3247
Bedrijfsnaam: Van der Veldt Bronbemalingen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van bronbemalingswerkzaamheden.
Plaats:
De Kwakel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
23-03-2021
SCCM nummer:
30903
Bedrijfsnaam: Van der Vlist Transportgroep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Special and heavy transport, project management, port and terminal activities, storage, forwarding, logistics, technical services and engineering.
Plaats:
Groot Ammers
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-04-2022
SCCM nummer:
1866
Bedrijfsnaam: Van der Wal 2.0 B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
National and international transport of full loads, part loads and exceptional loads and provider of 4PL carrier management and transport planning.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland BV
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-07-2023
SCCM nummer:
31656
Bedrijfsnaam: Van der Weijden Metals
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verwerken en verhandelen van ferro en non-ferro metalen.
Plaats:
Best
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-02-2023
SCCM nummer:
31510
Bedrijfsnaam: Van der Werff Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen en realiseren van civieltechnische en milieutechnische projecten en het projectmanagement hiervan. Bodemsanering en aanleg van vloeistofdichte vloeren.
Plaats:
Alphen aan den Rijn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
05-03-2023
SCCM nummer:
31545
Bedrijfsnaam: Van der Wiel Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
A - (Inter)nationaal transport en logistieke dienstverlening van bouw- en wegenbouwmaterialen, rondhout en slib met behulp van gespecialiseerd materieel, handel in wegenbouw- en bouwmaterialen, gladheidsbestrijding. B - Ontwerp en realisatie van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, het milieukundig saneren van verontreinigde locaties, alsmede het slopen van opstallen. C - Ontwerpen en engineeren, aanleggen en onderhouden van stortgasonttrekkingssystemen en -installaties, biogas en stortgasbehandelingsinstallaties en percolaatreinigingsinstallaties. D - Het innemen, opslaan en be- en verwerken van bouw- en reststoffen. E - Het uitvoeren en begeleiden van uiteenlopende projecten op het gebied van milieu, kwaliteit, veiligheid, detacheringen en duurzaamheid.
Plaats:
Drachten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-01-2022
SCCM nummer:
3018
Bedrijfsnaam: Van der Zee Vleesgrootverbruik B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Produceren van vleesproducten en convenience producten alsmede het ontvangen, bewerken van vlees, gevogelte, wild, vleesproducten, vleesbereidingen, convenience producten.
Plaats:
Emmen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
05-09-2020
SCCM nummer:
471
Bedrijfsnaam: Van Dijk Containers
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Afvalverwerking, tapijtreiniging, transport en verhuur.
Plaats:
Genemuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering bv
Geldig tot en met:
27-02-2021
SCCM nummer:
30862
Bedrijfsnaam: Van Dijnsen Installatiewerken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, installeren van elektrotechnische-, werktuigbouwkundige-, sanitaire-, beveiligings- en brandpreventie-installaties, alsmede het onderhouden en service verlenen aan genoemde installaties.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-03-2023
SCCM nummer:
31554
Bedrijfsnaam: Van Doorn Infra B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden.
Plaats:
Schijndel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Kantoor BV
Geldig tot en met:
09-01-2023
SCCM nummer:
31508
Bedrijfsnaam: Van Dorp Installatie B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, berekenen, tekenen, installeren en beheren van elektrotechnische, werktuigbouwkundige en gebouw gebonden installaties.
Plaats:
Zoetermeer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
07-02-2023
SCCM nummer:
4523
Bedrijfsnaam: Van Driel Cars B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het organiseren en uitvoeren van personenvervoer over de weg.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-03-2022
SCCM nummer:
3771
Bedrijfsnaam: Van Duijnen Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren, installeren, onderhouden en repareren van koffiemachines en het leveren van de ingrediënten hiervoor. Het leveren, installeren, onderhouden en reinigen van koel- en tapinstallaties en tapautomatisering.
Plaats:
Almere
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
11-09-2022
SCCM nummer:
5082
Bedrijfsnaam: Van Ee Staalspecialisten B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, vervaardigen en monteren van stalen constructies, trappen, balkon- en galerijhekken.
Plaats:
Barneveld
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
27-09-2023
SCCM nummer:
30709
Bedrijfsnaam: Van Eekeren en Van Schilt "E.V.S." -B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Het uitvoeren van saneringswerkzaamheden.
Plaats:
Westdorpe
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-05-2023
SCCM nummer:
31635
Bedrijfsnaam: Van Es Holding B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Swift Drilling B.V.: Offshore Drilling, well abandonment, work over activities in the oil & gas industry. Jack-Up Barge B.V.: Management and operations of self-elevating platforms for offshore support, accommodation and lifting services globally.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
11-03-2021
SCCM nummer:
10296
Bedrijfsnaam: Van Es Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Swift Drilling B.V.: Offshore Drilling, well abandonment, work over activities in the oil & gas industry. Jack-Up Barge B.V.: Management and operations of self-elevating platforms for offshore support, accommodation and lifting services globally.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-11-2021
SCCM nummer:
31151
Bedrijfsnaam: Van Gelder Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Cultuurtechnische werken. Leidingsystemen voor transport en distributie van vloeistoffen en gassen inclusief boringen en persingen. Elektriciteits- en telecommunicatienetwerken, treinbeveiligingsystemen, (openbare) verlichtingsinstallaties en DVM-systemen. Bodemsanering.
Plaats:
Elburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-11-2023
SCCM nummer:
3902
Bedrijfsnaam: Van Gerrevink B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inzamelen en verwerken van recyclebare afvalstromen. Inzamelen en vernietigen van archiefpapier. (Inter)nationaal in- en verkopen van oud papier, oud ijzer en non-ferro metalen.
Plaats:
Apeldoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
05-09-2023
SCCM nummer:
31685
Bedrijfsnaam: Van Gerwen groothandel import/export handelend onder de naam Van Gerwen Logistics
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transport alsmede op en overslag van goederen.
Plaats:
Ossendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
30-08-2023
SCCM nummer:
30636

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2500) 7037 vestigingen
ISO 50001 (26) 91 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (357) 1410 vestigingen
EMAS (2)»

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001