Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 3072 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: ULC Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen, produceren, installeren, onderhouden en het verrichten van beheer en nazorg voor werktuigkundige installaties, sanitair technische installaties, bodemenergiesystemen, sprinklerinstallaties, elektrotechnische installaties, brandmeldinstallaties en data en communicatiesystemen.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
07-02-2023
SCCM nummer:
3244
Bedrijfsnaam: UMC Utrecht
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Alle activiteiten op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en facilitaire ondersteuning die plaats vinden in het UMC UTRECHT complex.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
06-10-2022
SCCM nummer:
31388
Bedrijfsnaam: Umia B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van transportwerkzaamheden. Het uitvoeren van recycling van bouw- en sloopafval.
Plaats:
Oudewater
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
30-01-2023
SCCM nummer:
31509
Bedrijfsnaam: UN Studio
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Research and development of design, dataprocessing, technique and detail, processing technical consequences and architectural supervision.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
12-10-2021
SCCM nummer:
31089
Bedrijfsnaam: UniBarge B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Binnenvaarttransport van minerale oliën en chemieproducten, alsmede het bevoorraden van minerale oliën aan de zeevaart (bunkeren).
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-02-2022
SCCM nummer:
2878
Bedrijfsnaam: UniBarge B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Binnenvaarttransport van minerale oliën en chemieproducten, alsmede het bevoorraden van minerale oliën aan de zeevaart (bunkeren).
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-02-2022
SCCM nummer:
10507
Bedrijfsnaam: Unica Building Automation B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, in bedrijfstellen, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouw gebonden regeltechnische installaties.
Plaats:
Hoevelaken
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
30274
Bedrijfsnaam: Unica Building Automation B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, in bedrijfstellen, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouw gebonden regeltechnische installaties.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4125
Bedrijfsnaam: UNICA Building Projects
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Son
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
30272
Bedrijfsnaam: UNICA Building Projects
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Bodegraven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4122
Bedrijfsnaam: UNICA Building Projects
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4123
Bedrijfsnaam: UNICA Building Projects
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Hoevelaken
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4124
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
30273
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Geleen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4089
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Hoevelaken
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4090
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Venlo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4091
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4092
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4093
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Arnhem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4094
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Bodegraven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4095
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Son
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4096
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Emmen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4097
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Groningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4098
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Hengelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4099
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Oosterhout
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4100
Bedrijfsnaam: UNICA Building Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouwgebonden technische installaties.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4101
Bedrijfsnaam: Unica Datacenters B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van datacenters.
Plaats:
Hoevelaken
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
30269
Bedrijfsnaam: Unica Datacenters B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van datacenters.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4103
Bedrijfsnaam: Unica Energy Solutions B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouw gebonden energiesystemen.
Plaats:
Hoevelaken
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
30266
Bedrijfsnaam: Unica Fire Safety B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden en beheren van brandbestrijdings- en brandmeldinstallaties.
Plaats:
Hoevelaken
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
30265
Bedrijfsnaam: Unica Fire Safety B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden en beheren van brandbestrijdings- en brandmeldinstallaties.
Plaats:
Geleen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
30277
Bedrijfsnaam: Unica Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden en beheren van gebouw gebonden technische installaties.
Plaats:
Hoevelaken
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
2378
Bedrijfsnaam: Unica Industry Solutions B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, in bedrijfstellen, onderhouden, beheren en exploiteren van industriële technische installaties.
Plaats:
Venlo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
30271
Bedrijfsnaam: Unica Industry Solutions B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, in bedrijfstellen, onderhouden, beheren en exploiteren van industriële technische installaties.
Plaats:
Bodegraven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4127
Bedrijfsnaam: Unica Industry Solutions B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, in bedrijfstellen, onderhouden, beheren en exploiteren van industriële technische installaties.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4128
Bedrijfsnaam: Unica Installatietechniek B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden, beheren en exploiteren van gebouw gebonden technische installaties.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
4102
Bedrijfsnaam: Unica Security B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwerpen, realiseren, in bedrijfstellen, onderhouden, beheren en exploiteren van security installaties.
Plaats:
Hoevelaken
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
30275
Bedrijfsnaam: Unified B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren van server-, storage-, back-up & recovery-, netwerk-, datacenter- en beveiligingsoplossingen, alsmede de bijbehorende services, diensten en consultancy.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
22-02-2024
SCCM nummer:
31849
Bedrijfsnaam: Uniper Benelux N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van elektriciteit, warmte en diverse utiliteiten.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-10-2023
SCCM nummer:
3683
Bedrijfsnaam: Uniper Benelux N.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van elektriciteit, warmte en diverse utiliteiten.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-10-2023
SCCM nummer:
10422
Bedrijfsnaam: Uniper Benelux N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van elektriciteit, warmte en diverse utiliteiten.
Plaats:
Maasvlakte-Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-10-2023
SCCM nummer:
30870
Bedrijfsnaam: Unipol Holland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling en productie van expandeerbaar polystyreen.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
21-11-2023
SCCM nummer:
30763
Bedrijfsnaam: UNIQCARE
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het plaatsen en onderhouden van sanitaire, EHBO- en AED-voorzieningen.
Plaats:
Tiel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
10-08-2023
SCCM nummer:
3465
Bedrijfsnaam: United B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Uitbreiding:
CO2-reductie niveau 1
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren van fullservice diensten op het gebied van media- en broadcastfaciliteiten.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
18-08-2023
SCCM nummer:
30623
Bedrijfsnaam: United Works Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van loontuft en loonbacking van tapijt en kunstgras.
Plaats:
Genemuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
23-11-2021
SCCM nummer:
31245
Bedrijfsnaam: Univar Solutions Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Samenstellen en verhandelen van chemicaliën.
Plaats:
Zwijndrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
08-01-2022
SCCM nummer:
2228
Bedrijfsnaam: Uranium One Holding N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Trading natural uranium U3O8. Holding activities.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
29-03-2023
SCCM nummer:
31562
Bedrijfsnaam: Utility Support Group (USG) B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Verkoop, productie, distributie en leveren van (industrie) water, meetlucht, perslucht en stoom. Inkoop, verkoop, distributie en levering van elektriciteit, stikstof, aardgas, natronloog en drinkwater. Het verwerken van reststromen (restgassen met calorische waarde en stoomcondensaat). Uitvoering van keuringen, beoordelingen en inspecties van drukapparatuur. Het inkopen en verkopen van emissierechten (EUA) voor compliance doeleinden.
Plaats:
Geleen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
23-08-2021
SCCM nummer:
995
Bedrijfsnaam: UTS Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Acquisitie, coördinatie en bewaking van verhuiscontracten; Organisatie en participatie in (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en projecten ten behoeve van de aandeelhoudende verhuisbedrijven; Nationale en internationale inboedel, bedrijfs- en projectverhuizingen, inclusief additionele activiteiten; Opslag, registratie en beheer van inboedels, goederen en archieven volgens klantspecificaties; Project management, het adviseren, organiseren en coachen bij (her)huisvestingsprojecten.
Plaats:
's-Gravenhage
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
28-10-2022
SCCM nummer:
30391
Bedrijfsnaam: UTS Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
* Acquisitie, coördinatie en bewaking van verhuiscontracten; * Organisatie en participatie in (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en projecten ten behoeve van de aandeelhoudende verhuisbedrijven; * Nationale en internationale inboedel, bedrijfs- en projectverhuizingen, inclusief additionele activiteiten; * Opslag, registratie en beheer van inboedels, goederen en archieven volgens klantspecificaties; * Project management, het adviseren, organiseren en coachen bij (her)huisvestingsprojecten. Specifiek voor Bernardt Archief en Databeheer B.V.; * Opslag, registratie en beheer van inboedels en goederen volgens klantspecificaties; * Scannen en opslag van archieven volgens klantspecificaties.
Plaats:
's-Gravenhage
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
28-10-2022
SCCM nummer:
2601

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001