Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 2959 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Visser & Smit Hanab B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, financieren, (voor)ontwerpen, fabriceren, installeren en onderhouden van: - kabel- en leidinginfrastructuur, on-shore en off-shore inclusief de daarmee samenhangende mechanische, civiele, elektrotechnische en instrumentatie werkzaamheden; - multidisciplinaire installaties voor winning, behandeling, productie en transport van gas, olie, water en andere producten, alsmede van multidisciplinaire installaties voor het verwerken van diverse reststromen als afval en biomassa en de onttrekking van energie uit deze reststromen; - van transport- en distributienetten inclusief faciliteiten voor gas, CO2, water, elektriciteit, telecommunicatie en warmte. Uitvoeren van landbodemsanering met conventionele methoden; Tijdelijke uitplaatsing van grond.
Plaats:
Papendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-12-2021
SCCM nummer:
3279
Bedrijfsnaam: Vissers Energy B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Opslag, transport en verkoop van LPG, brandstoffen, smeermiddelen, gassen, reinigingsmiddelen, bovengrondse opslagtanks en aanverwante artikelen, het in werking hebben van een propaangasvulinstallatie, het exploiteren van onbemande tankstations, de verkoop van tankshop gerelateerde artikelen en het in bedrijf hebben van wasboxen en autowasserettes.
Plaats:
Horst
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-05-2021
SCCM nummer:
1458
Bedrijfsnaam: Vissers Ploegmakers B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen, ontwerpen en uitvoeren van projecten in grond-, weg- en waterbouw, cultuurtechnisch werk en (water)bodem saneringen.
Plaats:
Erp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-09-2020
SCCM nummer:
30721
Bedrijfsnaam: Vitam F&B Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verzorgen van bedrijfscatering op locaties van opdrachtgevers, het verzorgen van Campus catering en het exploiteren van restaurants in de horeca, inclusief het ontwikkelen van cateringconcepten.
Plaats:
Schijndel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-01-2022
SCCM nummer:
4653
Bedrijfsnaam: Vitens N.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater en de ondersteunende en service activiteiten die hiervoor benodigd zijn. Het ontwerpen en doen realiseren van (drink)waterwinningen, productie-installaties, (drink)waterdistributiesystemen en verbruiksmeetsystemen.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-12-2022
SCCM nummer:
10115
Bedrijfsnaam: Vitens N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater en de ondersteunende en service activiteiten die hiervoor benodigd zijn. Het ontwerpen en doen realiseren van (drink)waterwinningen, productie-installaties, (drink)waterdistributiesystemen en verbruiksmeetsystemen.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-12-2022
SCCM nummer:
2497
Bedrijfsnaam: Vitriwand Systeemwanden
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De productie, het assembleren en monteren van (glazen) systeemwanden en deuren.
Plaats:
Neede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-12-2022
SCCM nummer:
31459
Bedrijfsnaam: VIVAT N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Uitbreiding:
CO2-reductie niveau 1
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
General Office afdelingen FM Regie & Services en General Office Support (zijnde OR Bureau, Bedrijfsbureau en Management Assistant Services) binnen de locaties Wognumsebuurt 1O te A|kmaar, Kruseman van Eltenweg 1 te Alkmaar, Burgemeester Rijnderslaan 7 te Amstelveen en Graadt van Roggenweg 25O te Utrecht.
Plaats:
Amstelveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-08-2020
SCCM nummer:
3619
Bedrijfsnaam: VKS N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van asbestsanering. Het uitvoeren van reinigings-, reconditionerings- en herstelwerkzaamheden aan inboedels, inventarissen, goederen en opstallen na brand-, roet- of waterschade. Het uitvoeren van gevel- en industriële reiniging.
Plaats:
Wormerveer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
30-06-2020
SCCM nummer:
1781
Bedrijfsnaam: Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van: - Grond- en sloopwerkzaamheden; - Asbestverwijdering; - Betonbewerking; - (water-) Bodemsanering.
Plaats:
Alphen aan den Rijn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2021
SCCM nummer:
2868
Bedrijfsnaam: Vlisco Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Manufacturing, procurement and logistics of printed textiles.
Plaats:
Helmond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland BV
Geldig tot en met:
24-07-2022
SCCM nummer:
2543
Bedrijfsnaam: VMT Ecopack
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Advies, onderzoek & ontwikkeling en levering van complete verpakkingsoplossingen.
Plaats:
Elsloo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
27-06-2022
SCCM nummer:
30286
Bedrijfsnaam: voestalpine Automotive Components Bunschoten B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Steel service, design, production and supply of body parts to the automotive industry, of components and semi-manufactured products to the non-automotive industry.
Plaats:
Bunschoten-Spakenburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
11-03-2021
SCCM nummer:
10646
Bedrijfsnaam: voestalpine Automotive Components Bunschoten B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Steel service, design, production and supply of body parts to the automotive industry, of components and semi-manufactured products to the non-automotive industry.
Plaats:
Bunschoten-Spakenburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
10-01-2021
SCCM nummer:
706
Bedrijfsnaam: voestalpine Railpro B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inkoop, verkoop, herbruikbaar maken en levering van materialen voor de railinfrastructuur, alsmede het frezen en afbrandstuiklassen van spoorstaven.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
11-03-2021
SCCM nummer:
30928
Bedrijfsnaam: Voestalpine WBN B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het engineeren, produceren en onderhouden van wisselsystemen van spoorse elementen.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering bv
Geldig tot en met:
02-06-2020
SCCM nummer:
30586
Bedrijfsnaam: Voestalpine WBN B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het engineeren, produceren en onderhouden van wisselsystemen van spoorse elementen.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering bv
Geldig tot en met:
02-06-2020
SCCM nummer:
30587
Bedrijfsnaam: Voet Verhuur B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkoop, verhuur, installatie, onderhoud en transport van aggregaten, lichtmasten, bekabeling, transformatoren en toebehoren.
Plaats:
Culemborg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Kantoor BV
Geldig tot en met:
11-12-2021
SCCM nummer:
31219
Bedrijfsnaam: Voets Langeraap Beton B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het samenstellen, leveren en verpompen van betonmortel.
Plaats:
Velddriel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Kantoor BV
Geldig tot en met:
21-09-2021
SCCM nummer:
31142
Bedrijfsnaam: VOF Berkhout Schipluiden
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van groen-, grond- en waterbouwkundige werkzaamheden.
Plaats:
Schipluiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Nederlands Certificatie Instituut
Geldig tot en met:
18-04-2021
SCCM nummer:
31112
Bedrijfsnaam: Volker Staal en Funderingen B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, vervaardigen en realiseren van (specialistische) funderingsconstructies.
Plaats:
Dordrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
11-03-2021
SCCM nummer:
30163
Bedrijfsnaam: Volker Wessels Telecom B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inventariseren, ontwerpen, bouwen, installeren, beheren en onderhouden van infrastructuren voor telecom, energie en veiligheid, inclusief de randapparatuur.
Plaats:
Amersfoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-05-2020
SCCM nummer:
30566
Bedrijfsnaam: VolkerRail Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design en engineering ten behoeve van railinfrastructuur en railtechnieken. Nieuwbouw, vernieuwing, onderhoud, storingsherstel en meet/inspectiewerk en sloop van (rail-)infrastructuur en aansluitende voorzieningen (installaties, (draag)constructies, bovenleidingen, energievoorziening, beheers-/beveiligings-systemen, kabels en leidingen en data- en telecommunicatie). Verhuur van bemand en onbemand groot mechanisch gereedschap, het verstrekken van facilitaire diensten, alsmede het keuren, onderhoud en reparatie van al het betreffende materieel. Aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten onderhouden en opheffen van maatregelen ten behoeve van de werkplek-beveiliging alsmede beschikbaar stellen van veiligheidsfunctionarissen.
Plaats:
Vianen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
27-03-2021
SCCM nummer:
2953
Bedrijfsnaam: VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Noord-Oost B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en realiseren van projecten in de woning- en utiliteitsbouw alsmede het uitvoeren van onderhoud en renovatie.
Plaats:
Zevenaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-06-2021
SCCM nummer:
4374
Bedrijfsnaam: VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en uitvoeren van woning- en utiliteitsbouw projecten, inclusief renovatie, restauratie en onderhoud.
Plaats:
Tilburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-03-2021
SCCM nummer:
30983
Bedrijfsnaam: Volkswagen Leasing B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Operationele lease activiteiten voor personen- en lichte bedrijfswagens.
Plaats:
Amersfoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
20-04-2021
SCCM nummer:
30989
Bedrijfsnaam: Vomar Voordeelmarkt B.V.
Certificaat type:
ISO 50001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Gebouwgebonden energieverbruik en energieverbruikende processen in alle supermarktfilialen, de centrale distributiecentra, bakkerij en slagerij in Alkmaar, en het transport van de centrale distributiecentra naar de filialen.
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
21-08-2021
SCCM nummer:
30473
Bedrijfsnaam: Voorbij Funderingstechniek B.V.
Certificaat type:
ISO 45001 zonder accreditatie
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Voorbij Funderingstechniek B.V.: Het uitvoeren van alle voorkomende funderingswerkzaamheden en grond- en waterkerende constructies voor water-, woning-, utiliteits- en infrabouw en industrie. Voton B.V.: De productie van prefab betonpalen.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-04-2021
SCCM nummer:
30935
Bedrijfsnaam: Voorbij Prefab B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van prefabbetonelementen.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering bv
Geldig tot en met:
15-09-2021
SCCM nummer:
30054
Bedrijfsnaam: Voorbij Prefab B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van prefabbetonelementen.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering bv
Geldig tot en met:
26-11-2021
SCCM nummer:
30055
Bedrijfsnaam: Voortman Kantoormeubelen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen, produceren, verkopen en bij de eindklant inhuizen en monteren van kantoormeubelen.
Plaats:
Purmerend
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-10-2021
SCCM nummer:
1727
Bedrijfsnaam: Voortman Steel Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, produceren en monteren van staalconstructies. Het ontwerpen, realiseren, renoveren en onderhouden van daken en gevels. Het bouwen van turn-key projecten.
Plaats:
Rijssen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-07-2022
SCCM nummer:
4328
Bedrijfsnaam: Vorsselmans NV
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Òntwerp, fabricage en montage van aluminium gevelconstructies.
Plaats:
Loenhout
Land België
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-01-2022
SCCM nummer:
31194
Bedrijfsnaam: Vos en Setz B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Internationale importgroothandel en leverancier van producten voor de relatiemarketing en merchandising, zoals promotionele artikelen, textiel, relatiegeschenken, kerstgeschenken en kerstpakketten.
Plaats:
Drachten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-10-2020
SCCM nummer:
5084
Bedrijfsnaam: Vos Prodect Innovations B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, testen en leveren van kabelophangingen en kabelbeschermingssystemen voor offshore, olie & gas en renewable energy.
Plaats:
Klazienaveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
20-10-2020
SCCM nummer:
4784
Bedrijfsnaam: Vosse Holding BV
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van groen recycling en transport.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering bv
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-03-2023
SCCM nummer:
30529
Bedrijfsnaam: VOSSEN LABORATORIES Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, productie, opslag en verkoop van verbruiksproducten voor onderhoud en gezondheidsondersteuning.
Plaats:
Weert
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-03-2021
SCCM nummer:
84
Bedrijfsnaam: VPK Packaging B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkoop, productie, verwerking, opslag en distributie van golfkartonnen verpakkingen en de handel in golfkartonnen verpakkingen, welke niet in eigen beheer geproduceerd worden.
Plaats:
Raamsdonksveer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-09-2020
SCCM nummer:
4725
Bedrijfsnaam: Vreugdenhil Berging B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
24-uurs automotive mobiliteitsdienstverlening; hulp bij schade, hulp bij pech, (zware) berging, (inter-) nationaal autotransport, stalling. Incident Management, calamiteiten dienstverlening bij milieu-incidenten en wegdekreiniging.
Plaats:
Den Hoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-05-2021
SCCM nummer:
30954
Bedrijfsnaam: Vriezoo B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van ROV-werkzaamheden.
Plaats:
Winkel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
07-03-2023
SCCM nummer:
30497
Bedrijfsnaam: Vrijdag Premium Printing B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De verkoop en productie van verkoopbevorderende etiketten en verpakkingen voor de voeding- en genotsmiddelenindustrie.
Plaats:
Eindhoven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
22-09-2022
SCCM nummer:
30360
Bedrijfsnaam: VRS Railway Industry B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkopen, ontwikkelen, assembleren, reviseren, adviseren, service en onderhouden van producten en systemen voor railinfrastructuur.
Plaats:
Houten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-04-2020
SCCM nummer:
31309
Bedrijfsnaam: Vrumona B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, produceren, verpakken, opslaan en distribueren van hoogwaardige merken dranken, evenals uitbesteding aan loonafvullers.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
30-11-2020
SCCM nummer:
1924
Bedrijfsnaam: VSH Fittings B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Locaties Hilversum, Zeewolde en Amersfoort: Het ontwerpen, inkopen, vervaardigen, be- en verwerken, verkopen van metaalwerken, kunststoffen en andere industriële producten. Locatie Rijssen: Het assembleren en verpakken van metaalwerken, kunststoffen en andere industriële producten.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
29-01-2022
SCCM nummer:
31505
Bedrijfsnaam: VSH Fittings B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Locaties Hilversum, Zeewolde en Amersfoort: Het ontwerpen, inkopen, vervaardigen, be- en verwerken, verkopen van metaalwerken, kunststoffen en andere industriële producten. Locatie Rijssen: Het assembleren en verpakken van metaalwerken, kunststoffen en andere industriële producten.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
29-01-2022
SCCM nummer:
10410
Bedrijfsnaam: VSM Sloopwerken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van sloop- en milieutechnieken.
Plaats:
Leiderdorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-10-2022
SCCM nummer:
2785
Bedrijfsnaam: VSMI B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Manufacturing and assembly of steel, stainless steel and aluminium products through laser cutting, bending and welding processes.
Plaats:
Varsseveld
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-11-2020
SCCM nummer:
30749
Bedrijfsnaam: VVM Beheer B.V. tevens handelend onder de naam: Brainnet Groep
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Holding activiteiten ten behoeve van de entiteiten behorend tot de Brainnet Groep.
Plaats:
Nieuwegein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV GL Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
19-05-2022
SCCM nummer:
3427
Bedrijfsnaam: VZ Industries B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, verkopen, inkopen, fabriceren en assembleren van componenten en eindproducten met een basis van metaal, hout en kunststof.
Plaats:
Boesingheliede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
10-12-2022
SCCM nummer:
2405
Bedrijfsnaam: W & E van Kasteren B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aanleggen en beheren van groenvoorzieningen en cultuurtechnische werkzaamheden.
Plaats:
Helmond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
21-03-2023
SCCM nummer:
3306

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2522) 7133 vestigingen
ISO 50001 (25) 69 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (363) 1430 vestigingen
EMAS (2)»

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001