Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 3072 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Van Dijnsen Installatiewerken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, installeren van elektrotechnische-, werktuigbouwkundige-, sanitaire-, beveiligings- en brandpreventie-installaties, alsmede het onderhouden en service verlenen aan genoemde installaties.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-03-2023
SCCM nummer:
31554
Bedrijfsnaam: Van Doorn Buitenruimte Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Van Doorn Geldermalsen B.V.: Aanleg en onderhoud van wegen. Aanleg en onderhoud van bestratingen en rioolsystemen. Aanleg en onderhoud van geleiderailconstructies. Uitvoering van grondwerken. Uitvoeren van wegenreiniging, rioolreiniging en tunnelreiniging. Ontwerp, aanleg en onderhoud van faunavoorzieningen. Uitvoering van (water-)bodemsaneringen. Ontwerp, aanleg en onderhoud van groen- en cultuurtechnische werken. Van Doorn Verkeer B.V.: Het ontwerpen, plaatsing en onderhouden van (tijdelijke) verkeersmaatregelen en plaatsing van bewegwijzering. Ecoleon B.V.: Ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van oplossingen voor infrastructuur en bedrijfsterreinen. Incident Management Services (IMS) B.V.: Dienstverlening bij het op veilige wijze beredderen en afhandelen van (milieu)incidenten.
Plaats:
Geldermalsen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-01-2022
SCCM nummer:
4019
Bedrijfsnaam: Van Doorn Infra B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden.
Plaats:
Schijndel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
09-01-2023
SCCM nummer:
31508
Bedrijfsnaam: Van Dorp Installatie B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, berekenen, tekenen, installeren en beheren van elektrotechnische, werktuigbouwkundige en gebouw gebonden installaties.
Plaats:
Zoetermeer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
07-02-2023
SCCM nummer:
4523
Bedrijfsnaam: Van Driel Cars B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Uitbreiding:
CO2-reductie niveau 1
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het organiseren en uitvoeren van personenvervoer over de weg.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-03-2022
SCCM nummer:
3771
Bedrijfsnaam: Van Duijnen Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren, installeren, onderhouden en repareren van koffiemachines en het leveren van de ingrediënten hiervoor. Het leveren, installeren, onderhouden en reinigen van koel- en tapinstallaties en tapautomatisering.
Plaats:
Almere
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
11-09-2022
SCCM nummer:
5082
Bedrijfsnaam: Van Ee Staalspecialisten B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, vervaardigen en monteren van stalen constructies, trappen, balkon- en galerijhekken.
Plaats:
Barneveld
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
27-09-2023
SCCM nummer:
30709
Bedrijfsnaam: Van Eekeren en Van Schilt "E.V.S." -B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Het uitvoeren van saneringswerkzaamheden.
Plaats:
Westdorpe
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-05-2023
SCCM nummer:
31635
Bedrijfsnaam: Van Es Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Swift Drilling B.V.: Offshore Drilling, well abandonment, work over activities in the oil & gas industry. Jack-Up Barge B.V.: The operation of self-elevating platforms in offshore projects.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-11-2021
SCCM nummer:
10296
Bedrijfsnaam: Van Es Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Swift Drilling B.V.: Offshore Drilling, well abandonment, work over activities in the oil & gas industry. Jack-Up Barge B.V.: Management and operations of self-elevating platforms for offshore support, accommodation and lifting services globally.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-11-2021
SCCM nummer:
31151
Bedrijfsnaam: Van Gelder Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Cultuurtechnische werken. Leidingsystemen voor transport en distributie van vloeistoffen en gassen inclusief boringen en persingen. Elektriciteits- en telecommunicatienetwerken, treinbeveiligingsystemen, (openbare) verlichtingsinstallaties en DVM-systemen. Bodemsanering.
Plaats:
Elburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-11-2023
SCCM nummer:
3902
Bedrijfsnaam: Van Gerrevink B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inzamelen en verwerken van recyclebare afvalstromen. Inzamelen en vernietigen van archiefpapier. (Inter)nationaal in- en verkopen van oud papier, oud ijzer en non-ferro metalen.
Plaats:
Apeldoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
05-09-2023
SCCM nummer:
31685
Bedrijfsnaam: Van Gerwen groothandel import/export handelend onder de naam Van Gerwen Logistics
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transport alsmede op en overslag van goederen.
Plaats:
Ossendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
30-08-2023
SCCM nummer:
30636
Bedrijfsnaam: Van Gestel B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Ontwerpen, installeren en onderhouden van grootkeukens.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
20-09-2021
SCCM nummer:
31818
Bedrijfsnaam: Van Ginkel Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verrichten van straal- en conserveringswerkzaamheden in de cabine en op locatie. Het thermisch spuiten in de cabine en op locatie.
Plaats:
Valburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
28-01-2024
SCCM nummer:
30838
Bedrijfsnaam: Van Grunsven Groep
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, uitvoering en nazorg van utiliteitsbouw, woningbouw en renovatie van gebouwen.
Plaats:
Erp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
05-05-2024
SCCM nummer:
4341
Bedrijfsnaam: Van Halteren Metaal B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Specification, development, production, maintenance and support of (simulation) systems for civil and defence applications, road wheels and (suspension) parts for vehicle systems. The design, production and assembly of machine parts in general for all type of industries. Steel structure components intended for use in construction works.
Plaats:
Bunschoten Spakenburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
01-08-2022
SCCM nummer:
30315
Bedrijfsnaam: Van Halteren Metaal B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Specification, development, production, maintenance and support of (simulation) systems for civil and defence applications, road wheels and (suspension) parts for vehicle systems. The design, production and assembly of machine parts in general for all type of industries. Steel structure components intended for use in construction works.
Plaats:
Bunschoten Spakenburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
01-08-2022
SCCM nummer:
30317
Bedrijfsnaam: Van Hattum en Blankevoort B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van openbare, commerciële, industriële, maritieme civieltechnische constructies, inclusief herstel- en onderhoudswerkzaamheden.
Plaats:
Vianen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-11-2022
SCCM nummer:
30882
Bedrijfsnaam: Van Heugten Tours B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Personenvervoer middels busvervoer.
Plaats:
Nootdorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-07-2024
SCCM nummer:
31002
Bedrijfsnaam: Van Holstein Schoonmaakdiensten B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het totale schoonmaakonderhoud en glasbewassing voor bedrijven en instellingen, zowel voor profit als non-profit organisaties.
Plaats:
Wateringen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
27-10-2023
SCCM nummer:
4763
Bedrijfsnaam: Van Hooft Transport B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Beroepsgoederenvervoer over de weg, gespecialiseerd in het transport van kwetsbare zware (exceptionele) objecten en hightech apparatuur inclusief het laden, lossen en plaatsen van objecten met eigen zware autolaadkranen en op- en overslag van bovenstaande goederen.
Plaats:
Hoevelaken
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
03-05-2024
SCCM nummer:
31944
Bedrijfsnaam: Van Hout's Aannemingsmaatschappij B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van nieuwbouw, verbouw, onderhoud, renovatie- en restauratiewerkzaamheden in de bouw.
Plaats:
Schaijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
01-09-2022
SCCM nummer:
30540
Bedrijfsnaam: Van Kuijk Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van loonwerk/grondverzet; mesttransport; slibtransport en transport voor derden.
Plaats:
Helvoirt
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
23-04-2024
SCCM nummer:
1270
Bedrijfsnaam: Van Leeuwen GWW B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van civiele- en cultuurtechniek, rioolbeheer, oppervlaktewaterbeheer en bodemsanering.
Plaats:
Harmelen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
13-04-2024
SCCM nummer:
31946
Bedrijfsnaam: Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inzamelen, sorteren, persen, op- en overslaan van papier / karton, kunststoffen, metalen, glas; de productie van recyclinggranulaat.
Plaats:
Noordwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-01-2024
SCCM nummer:
4843
Bedrijfsnaam: Van Leeuwen Schoonmaak VLS B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Schoonmaakonderhoud voor bedrijven en instellingen.
Plaats:
Zwijndrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-02-2024
SCCM nummer:
31863
Bedrijfsnaam: Van Lenthe Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van grond, weg en waterbouw en cultuurtechnische werken, inclusief grondboringen en bodemsaneringen. Het behandelen, bewerken, opslaan, bemiddelen en leveren van diverse grond- en bouwstoffen alsmede reststoffen. Het innemen en verwerken van groenafval en reststoffen, de bewerking naar compost en (bio)massa daarnaast de levering van compost, grondsoorten, biomassa en reststoffen.
Plaats:
Dalfsen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-09-2024
SCCM nummer:
32315
Bedrijfsnaam: Van Mechelen Recycling B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Recycling van Ferro en Non-Ferro metalen.
Plaats:
Geldrop
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
04-05-2024
SCCM nummer:
802
Bedrijfsnaam: Van Merksteijn Steel - Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie, leveringen en verkoop van betonstaalwapeningsproducten in de vorm van (gebogen) netten, rollen en staven. Productie, levering en verkoop van blanke, verzinkte en gecoate hekwerkpanelen en rollen verzinkt draad.
Plaats:
Almelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-02-2024
SCCM nummer:
31960
Bedrijfsnaam: Van Merksteijn Steel - Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie, leveringen en verkoop van betonstaalwapeningsproducten in de vorm van (gebogen-) netten, rollen en staven.
Plaats:
Almelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-02-2024
SCCM nummer:
4567
Bedrijfsnaam: Van Mossel Hogenbirk B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Dealer Mercedes-Benz bedrijfswagens, verkoop en after-sales.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-12-2023
SCCM nummer:
1972
Bedrijfsnaam: Van Mossel MB B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
In- en verkoop van nieuwe personenwagens; In- en verkoop van onderdelen, accessoires en gerelateerde materialen; Inbouw en montage van onderdelen en accessoires; Keuringen, reparatie en onderhoud van personen- en bedrijfswagens.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-10-2021
SCCM nummer:
31082
Bedrijfsnaam: Van Mourik Bouw B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het realiseren van projecten in de utiliteit- en woningbouw, het verbouwen, renoveren en restaureren van gebouwen en de productie van houten kozijnen, deuren en ramen.
Plaats:
Ophemert
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
12-02-2022
SCCM nummer:
31229
Bedrijfsnaam: Van Munster Recyclers B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inzameling en recycling van (recyclebare) afvalstoffen.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
02-09-2024
SCCM nummer:
1637
Bedrijfsnaam: Van Nieuwpoort Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het winnen en/of verhandelen van toeslagmaterialen en bindmiddelen, op- en overslaan en transporteren van bouwgrondstoffen. Het produceren, opslaan, vermarkten en transporteren van betonproducten, droogstoffen, EPS-bekistings- en isolatieproducten en EPS-ophoogmateriaal.
Plaats:
Gouda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-07-2024
SCCM nummer:
4241
Bedrijfsnaam: Van Ooijen Gouda B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het realiseren van civieltechnische- en spoorweginfraprojecten.
Plaats:
Gouda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
07-07-2024
SCCM nummer:
32299
Bedrijfsnaam: Van Panhuis Bouw
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van burgerlijke- en utiliteitsbouw, alsmede verbouwingen.
Plaats:
Ermelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
30-05-2023
SCCM nummer:
30588
Bedrijfsnaam: Van Peperzeel B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inzamelen, opslaan en bewerken van en de handel in accu's, batterijen, non-ferro residuen en non-ferro schroot.
Plaats:
Lelystad
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
31-07-2023
SCCM nummer:
474
Bedrijfsnaam: Van Rhijn Bouw B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Van Rhijn Bouw B.V.: Het aannemen en uitvoeren van nieuwbouw-, verbouw- en onderhoudsprojecten. Van Rhijn Bouw Renovatie & Onderhoud B.V.: Het aannemen en uitvoeren van nieuwbouw-, verbouw- en onderhoudsprojecten. Van Rhijn Bouw Projectontwikkeling B.V.: Het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten.
Plaats:
Katwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2024
SCCM nummer:
30020
Bedrijfsnaam: Van Santen Intern Transport B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verhuren en onderhouden van industriële voertuigen.
Plaats:
Velsen-Noord
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Geldig tot en met:
03-11-2021
SCCM nummer:
3972
Bedrijfsnaam: Van Stokkum B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren, engineeren, inkopen en laten monteren van natuursteen bij projecten.
Plaats:
Venlo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2024
SCCM nummer:
32364
Bedrijfsnaam: Van Tilburg Energie Design B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren, aannemen, aanleggen, beheren en onderhouden van installaties op het gebied van HVAC, GAWALO en Elektrotechniek.
Plaats:
Horst
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
24-01-2023
SCCM nummer:
31504
Bedrijfsnaam: Van Viegen Riooltechniek B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van rioolreinigings-, inspectie-, onderhoud-, renovatie-, aanlegwerkzaamheden.
Plaats:
Ochten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
07-08-2024
SCCM nummer:
3867
Bedrijfsnaam: Van Vliet Sloopwerken B.V. Ressorterend onder Van Vliet Demolition Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen, coördineren en uitvoeren van alle voorkomende sloop-, ontmantelings- en demontagewerkzaamheden, asbestsaneringen van (petro)chemische en/of industriële installaties en civiele objecten.
Plaats:
Gorinchem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
22-07-2022
SCCM nummer:
31374
Bedrijfsnaam: Van Vliet Sloopwerken B.V., Van Vliet Asbestsanering B.V., Van Vliet Demolition Ltd. Ressorterend onder Van Vliet Demolition Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen, coördineren en uitvoeren van alle voorkomende sloop-, ontmantelings- en demontagewerkzaamheden, asbestsaneringen van (petro)chemische en/of industriële installaties en civiele objecten.
Plaats:
Gorinchem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
25-08-2022
SCCM nummer:
31437
Bedrijfsnaam: Van Voskuilen Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Van Voskuilen Groep B.V: Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, evenals elektra- en informatienetten, indien noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Het ontwerpen en het assembleren van gasregelstations. Toepassing van sleufloze technieken t.b.v. renovatie en/of vervanging van gasleidingen, indien noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Van Voskuilen Infratechniek B.V. (locaties Alphen a/d Rijn, Apeldoorn, Harmelen, Ede, Zoeterwoude): Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, evenals elektra- en informatienetten, indien noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Van Voskuilen Infratechniek B.V. (locatie Woudenberg): Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, evenals elektra- en informatienetten, indien noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Infra Elite B.V. (locatie Woudenberg): Toepassing van sleufloze technieken t.b.v. renovatie en/of vervanging van gasleidingen, indien noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Van Voskuilen Control Systems B.V. (locatie Maarsbergseweg): Het ontwerpen en assembleren van gasregelstations.
Plaats:
Woudenberg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-05-2024
SCCM nummer:
3774
Bedrijfsnaam: Van Vulpen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren bij- en het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van civieltechnische werken, sleufloze technieken, onder- en bovengrondse kabel- en leidingsystemen voor de distributie en transport van energie, gas, vloeistof en data en het aanbieden van nazorg hierop. Het uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde grond.
Plaats:
Gorinchem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-11-2023
SCCM nummer:
4062
Bedrijfsnaam: Van Werven Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Van Werven Recycling B.V.: Recycling, op- en overslag van puin, bouw-sloopafval, bedrijfsafval, (grof) huisvuil, groenafval, grond, hout en asfaltpuin. Groencompostering. Handel in zand, grind, grond en granulaat. Van Werven Infra B.V.: Het aannemen en uitvoeren van GWW en bosbouwwerken. Verhuur van machines en rijplaten. Handel in zand, grind, grond en granulaat. Sloopwerkzaamheden. Aanneming en uitvoering van (water)bodemsanering. Van Werven Projecten B.V.: Het aannemen en uitvoeren van GWW en bosbouwwerken. Verhuur van machines en rijplaten. Handel in zand, grind, grond en granulaat. Sloopwerkzaamheden. Aanneming en uitvoering van (water)bodemsanering. Van Werven Afvalinzameling B.V.: Verhuren van (rol)containers en verzorgen van transport. Van Werven Afvalservice B.V.: Inzamelen van afvalstromen. Van Werven Biomassa B.V.: Verwerking en productie van Biomassa. Op- en overslag van groenafval, hout, zand, grind en grond. Verkleinen en zeven van hout. Heicom B.V.: Verkoop, productie en opslag van bodemverbeterende producten.
Plaats:
Oldebroek
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-02-2023
SCCM nummer:
30470
Bedrijfsnaam: Van Weverwijk Transport, Containers en Afvalverwerking B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transport van afvalstoffen; Opslaan, overslaan en sorteren van afvalstoffen; Bulktransport van gesorteerd afval; Transport van beenderen.
Plaats:
Schoonrewoerd
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-01-2022
SCCM nummer:
30081

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001