Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 3453 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: W.B.M. Staal Service Centrum B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van halffabricaten uit ferro en non ferro plaatmateriaal.
Plaats:
Stramproy
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
10-08-2026
SCCM nummer:
33151
Bedrijfsnaam: Waardo Beton B.V. en Betuwe Beton B.V. Ressorterend onder Betuwe Beton Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het fabriceren en leveren van betonmortel en prefab systeemvloeren.
Plaats:
Tiel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-12-2024
SCCM nummer:
32284
Bedrijfsnaam: Wabron Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Optimaliseren en revitaliseren van open WKO-systemen en waterbronnen.
Plaats:
Wierden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-07-2025
SCCM nummer:
31383
Bedrijfsnaam: Wabtec Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Marketing & Sales, research & development, engineering, project management, production and service, calibration of measuring & switching equipment and electrical control solutions.
Plaats:
Ede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Geldig tot en met:
06-07-2025
SCCM nummer:
30695
Bedrijfsnaam: Wagenborg Nedlift B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van horizontaal-, verticaal- en speciaal transport met bijbehorende montage, engineering en project management.
Plaats:
Groningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2024
SCCM nummer:
32348
Bedrijfsnaam: Wagenborg Nedlift B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van horizontaal-, verticaal- en speciaal transport met bijbehorende montage, engineering en project management.
Plaats:
Groningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2024
SCCM nummer:
4394
Bedrijfsnaam: Wageningen Environmental Research (WENR)
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Wageningen Environmental Research (WENR) performs applied scientific research and delivers nature-based solutions for a greener world. The focus of WENR is organized in five thematic programs: Sustainable Land Use, Green Climate Solutions, Metropolitan Solutions, Sustainable Water Management and Biodiverse Environment.
Plaats:
Wageningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
25-10-2024
SCCM nummer:
2974
Bedrijfsnaam: Walkro Blitterswijck B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren en leveren van substraat in diverse stadia van ontwikkeling ten behoeve van de teelt van champignons.
Plaats:
Blitterswijck
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-05-2025
SCCM nummer:
10227
Bedrijfsnaam: WAM & Van Duren Zakelijk B.V. / Restauratiebedrijf ten Haken
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoudswerk binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw.
Plaats:
Winterswijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Control Union Certifications B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-10-2024
SCCM nummer:
30457
Bedrijfsnaam: Warmtebouw / Technisch Advies- en Installatiebureau "Warmtebouw Utrecht" B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren, ontwerpen, realiseren en beheren van klimaattechnische- en sprinklerinstallaties.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-04-2024
SCCM nummer:
31929
Bedrijfsnaam: Wasserij Gaverland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het behandelen, verhuren en verkopen van textielgoederen aan zorginstellingen, horeca en het bedrijfsleven.
Plaats:
Alphen aan den Rijn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
21-08-2025
SCCM nummer:
31379
Bedrijfsnaam: Waste4ME B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Consultancy and research & development services related to chemical recycling. Engineering of WER units (Waste reducer Energy Recovery generator).
Plaats:
Leiderdorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
18-11-2023
SCCM nummer:
31759
Bedrijfsnaam: WastePoint Afvalbeheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Advisering en bemiddeling bij de inzameling, verwerking en beheersing van interne en externe afvalstromen.
Plaats:
Maarsbergen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
28-10-2023
SCCM nummer:
31731
Bedrijfsnaam: Waterpas Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren van ingenieurs- en adviesdiensten voor het voorbereiden en begeleiden van de inrichting van de buitenruimte.
Plaats:
Barendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-03-2025
SCCM nummer:
30130
Bedrijfsnaam: Waterschap Aa en Maas Afvalwaterketen
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het plannen, bouwen, beheren en onderhouden van transportleidingen, rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties om afvalwater te zuiveren. Het "genereren" van restproducten en grondstoffen. Het opwekken van (eigen) energie.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
04-05-2024
SCCM nummer:
10166
Bedrijfsnaam: Waterschap Aa en Maas Afvalwaterketen
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het plannen, bouwen, beheren en onderhouden van transportleidingen, rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties om afvalwater te zuiveren. Het "genereren" van restproducten en grondstoffen. Het opwekken van (eigen) energie.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
04-05-2024
SCCM nummer:
2271
Bedrijfsnaam: Waterschap Brabantse Delta
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Realisatie en in stand houden van watersystemen, vaarwegen en havens. Vergunningverlening en beheersing van lozingen, monitoring yan waterkwaliteit en kwantiteit en planvorming op gebied van beleid. Transport van afvalwater, de zuivering van afvalwater, de afzet van restproducten(slib), het ontwerp, realisatie en in stand houden van zuiveringstechnische werken, zoals rioolgemalen, transportleidingen en waterzuiveringsinstallaties alsmede de technologische advisering en ondersteuning daarbij. Muskusrattenbestrijding.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
30-01-2024
SCCM nummer:
2087
Bedrijfsnaam: Waterschap Brabantse Delta
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Realisatie en in stand houden van watersystemen, vaarwegen en havens. Vergunningverlening en beheersing van lozingen, monitoring yan waterkwaliteit en kwantiteit en planvorming op gebied van beleid. Transport van afvalwater, de zuivering van afvalwater, de afzet van restproducten(slib), het ontwerp, realisatie en in stand houden van zuiveringstechnische werken, zoals rioolgemalen, transportleidingen en waterzuiveringsinstallaties alsmede de technologische advisering en ondersteuning daarbij. Muskusrattenbestrijding.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
30-01-2024
SCCM nummer:
10272
Bedrijfsnaam: Waterschap Rijn en IJssel - Unit Zuiveringsbeheer en Riolering
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het transporteren en zuiveren van afvalwater. Het ontwateren van slib.
Plaats:
Doetinchem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-07-2025
SCCM nummer:
31350
Bedrijfsnaam: Waterschap Rijn en IJssel - Unit Zuiveringsbeheer en Riolering
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het transporteren en zuiveren van afvalwater. Het ontwateren van slib.
Plaats:
Doetinchem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-06-2025
SCCM nummer:
32500
Bedrijfsnaam: Waterschap Vallei en Veluwe
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transporteren en zuiveren van afvalwater, behandeling van slib, het behandelen van niet gevaarlijke verpompbare afvalstoffen en opwekking van energie, beheer en onderhoud van waterkeringen, beheer en onderhoud van watersystemen, verlenen van vergunningen en het toezicht hierop.
Plaats:
Apeldoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-01-2026
SCCM nummer:
10174
Bedrijfsnaam: Waterschap Vallei en Veluwe
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transporteren en zuiveren van afvalwater, behandeling van slib, het behandelen van niet gevaarlijke verpompbare afvalstoffen en opwekking van energie, beheer en onderhoud van waterkeringen, beheer en onderhoud van watersystemen, verlenen van vergunningen en het toezicht hierop.
Plaats:
Apeldoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-01-2026
SCCM nummer:
1716
Bedrijfsnaam: Waterschapsbedrijf Limburg B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transporteren en zuiveren van afvalwater en het vergisten, ontwateren en verwerken van slib. Het plannen, begeleiden bouw en renovatie, onderhouden en beheren van de afvalwaterinfrastructuur.
Plaats:
Roermond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
27-07-2026
SCCM nummer:
1103
Bedrijfsnaam: Waterschapsbedrijf Limburg B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transporteren en zuiveren van afvalwater en het vergisten, ontwateren en verwerken van slib. Het plannen, begeleiden bouw en renovatie, onderhouden en beheren van de afvalwaterinfrastructuur.
Plaats:
Roermond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-08-2026
SCCM nummer:
10266
Bedrijfsnaam: WaterTechniek Twente B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het engineeren, aannemen en uitvoeren van opdrachten en projecten op het gebied van riool-, afval- en drinkwater, alsmede het installeren van technische installaties op het gebied van waterbehandeling.
Plaats:
Enter
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
10-06-2025
SCCM nummer:
30541
Bedrijfsnaam: WaterTechniek Twente B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het engineeren, aannemen en uitvoeren van opdrachten en projecten op het gebied van riool-, afval- en drinkwater, alsmede het installeren van technische installaties op het gebied van waterbehandeling.
Plaats:
Enter
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
10-06-2025
SCCM nummer:
32543
Bedrijfsnaam: Watson-Marlow Bredel B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, produceren en leveren van peristaltische pompen en bijbehorende accessoires inclusief het verlenen van gerelateerde verkoopondersteuning en het trainen van klanten.
Plaats:
Delden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
05-07-2024
SCCM nummer:
3828
Bedrijfsnaam: Wavin Czechia s.r.o.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Development, manufacture and sale of plastic piping systems and accessories.
Plaats:
Kostelec nad Labem
Land Tsjechië
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
02-07-2023
SCCM nummer:
32828
Bedrijfsnaam: Wavin Ireland Limited
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The manufacture of plastic pipes and fittings for pressure, sewer, drainage and ducting.
Plaats:
Balbriggan
Land Ierland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
07-02-2025
SCCM nummer:
32827
Bedrijfsnaam: Wavin Limited
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The manufacture and supply of plastic and ceramic products, and associated components.
Plaats:
Edlington, Doncaster
Land Groot-Brittanië
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-08-2025
SCCM nummer:
33027
Bedrijfsnaam: Wavin Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen, produceren en verkopen van kunststofleidingsystemen.
Plaats:
Hardenberg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-12-2023
SCCM nummer:
699
Bedrijfsnaam: Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
The design and production of plastic pipes and fittings and manufacture of compound raw materials used in the production of these products. Foreign trade, customs, administrative organisation activities and transactions related to these activities. The requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving and information security management system within the context of Wavin Turkey organization.
Plaats:
Yüreğir, Adana
Land Turkije
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
02-05-2023
SCCM nummer:
32829
Bedrijfsnaam: Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
The design and production of plastic pipes and fittings and manufacture of compound raw materials used in the production of these products. Foreign trade, customs, administrative organisation activities and transactions related to these activities. The requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving and information security management system within the context of Wavin Turkey organization.
Plaats:
Yüreğir, Adana
Land Turkije
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
02-05-2023
SCCM nummer:
32830
Bedrijfsnaam: WAYSIS B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren, installeren en onderhouden van parkeer- en stadsafsluitingsystemen en de handhavingsmiddelen van parkeersystemen.
Plaats:
Amsterdam-Duivendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-05-2026
SCCM nummer:
33067
Bedrijfsnaam: WB de Ruimte B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren van projecten in de water-, energie- en mobiliteitsector van planvorming tot oplevering.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
07-06-2025
SCCM nummer:
32779
Bedrijfsnaam: WB Infra B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het engineeren, aannemen, voorbereiden en uitvoeren van projecten op het gebied van infrastructuur, grondverzet, kadeverbetering en straatwerk.
Plaats:
Waddinxveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
05-01-2024
SCCM nummer:
31792
Bedrijfsnaam: WBC Bouw B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het realiseren, muteren en beheren van huisvesting en bouwwerken in de utiliteitsbouw, particuliere en zakelijke woningbouw, uitgevoerd voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers, architecten, bouwmanagementbureau's en woningbouwverenigingen.
Plaats:
Winterswijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
20-04-2025
SCCM nummer:
31614
Bedrijfsnaam: WBLO B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van schoonmaakwerk, glasbewassing en specialistische reiniging.
Plaats:
Zoetermeer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
24-05-2024
SCCM nummer:
31958
Bedrijfsnaam: WD Trading B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inzamelen en verwerken van ferro en non-ferro metalen.
Plaats:
Krimpen aan den IJssel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
23-10-2024
SCCM nummer:
5075
Bedrijfsnaam: Weber Marking Systems B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkoop en leveren van etiketten en aanverwante artikelen, automatische identificatie apparatuur, print & apply machines en het onderhoud/installatie/reparatie hiervan.
Plaats:
Almere
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
15-08-2024
SCCM nummer:
31036
Bedrijfsnaam: Weboma Bouw Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden in de burgerlijke en utiliteitsbouw.
Plaats:
Wateringen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2025
SCCM nummer:
30402
Bedrijfsnaam: Wédéflex Duurzame Daksystemen
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren, leveren en begeleiden van Wédéflex dakbedekkingssystemen.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-08-2024
SCCM nummer:
466
Bedrijfsnaam: Weener Plastics Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, development, production and sales of injection molded products.
Plaats:
Ede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
24-07-2026
SCCM nummer:
33136
Bedrijfsnaam: Weener Plastics Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, development, production and sales of injection molded products.
Plaats:
Ede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
24-07-2026
SCCM nummer:
33137
Bedrijfsnaam: Weener Plastics Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, development, production and sales of injection-moulded plastic products for the food and non-food industry.
Plaats:
Tilburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
27-08-2026
SCCM nummer:
33159
Bedrijfsnaam: Weener Plastics Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van spuitgietproducten voor de food en non-food industrie.
Plaats:
Tilburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
04-12-2025
SCCM nummer:
3526
Bedrijfsnaam: Wegenbouw Steevens B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren en onderhouden van werken in de grond-, riool- en bestratingssector (inclusief voorbereiding en begeleiding).
Plaats:
Valkenswaard
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-06-2025
SCCM nummer:
32701
Bedrijfsnaam: Weijers Techniek B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van rioolreiniging, rioolinspectie en onderhoud van olie- en vetafscheiders alsmede de bijbehorende GWW werkzaamheden..
Plaats:
Nijmegen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
06-03-2025
SCCM nummer:
31285
Bedrijfsnaam: WellGear Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Hydraulic work over, Snubbing, Well Control and related Engineering Services. Delivery of equipment for these services.
Plaats:
Westerbork
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-02-2025
SCCM nummer:
30101
Bedrijfsnaam: Wellman International Ltd. Trading as: Wellman Recycling
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Production of PET flakes for food packaging and other industries out of post-consumer plastics, research and development of process and product improvements.
Plaats:
Spijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
02-10-2025
SCCM nummer:
32848

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001