Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 3581 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Vibrantz technologies
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, marketing, productie, sales en technische service van tinting solutions en pigment dispersies.
Plaats:
Sittard
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
05-05-2027
SCCM nummer:
331
Bedrijfsnaam: Vibrantz technologies
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, marketing, productie, sales en technische service van tinting solutions en pigment dispersies.
Plaats:
Sittard
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
05-05-2027
SCCM nummer:
10074
Bedrijfsnaam: Videojet Technologies Europe B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Opslag en distributie van inkt, printers en overige benodigdheden voor codeer- en markeersystemen. Productie van inkt voor codeer- en markeersystemen.
Plaats:
De Meern
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
21-02-2025
SCCM nummer:
4073
Bedrijfsnaam: Vijverberg Advocaten B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Juridische dienstverlening, bestaande uit het verzorgen van opleidingen, het verlenen van advies en het voeren van een procespraktijk.
Plaats:
Zoetermeer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
26-04-2026
SCCM nummer:
3328
Bedrijfsnaam: Vijverberg Interim B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Juridische dienstverlening, bestaande uit het bemiddelen en detacheren van interim-juristen.
Plaats:
Zoetermeer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
26-04-2026
SCCM nummer:
31593
Bedrijfsnaam: Vink Holding Afval B.V. w.o. Afvalverwerking Vink B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aan- en afvoeren, sorteren, opslaan, overladen, be- en verwerken en storten van alle soorten afval, puin en hout en verontreinigde materialen en grond.
Plaats:
Barneveld
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-11-2025
SCCM nummer:
32889
Bedrijfsnaam: Vink Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van recyclinggranulaat. De productie en distributie van betonmortel en -producten. Productie van betonblokken.
Plaats:
Barneveld
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
27-09-2025
SCCM nummer:
3120
Bedrijfsnaam: Vinotra BV
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Organisatie van transport van vloeistoffen per lichter.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Geldig tot en met:
30-06-2024
SCCM nummer:
1856
Bedrijfsnaam: VIOS Bouwgroep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van woningbouw-, utiliteitsbouw-, onderhouds-, renovatie-, en restauratieprojecten.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-01-2027
SCCM nummer:
30859
Bedrijfsnaam: Viro Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Engineering and project management in the fields of product engineering, machine engineering and industrial projects.
Plaats:
Hengelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
28-07-2026
SCCM nummer:
33121
Bedrijfsnaam: Visma Roxit B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, implementatie, hosting en support van standaard en maatwerk software alsmede daaraan gerelateerde dienstverlening, zoals data-analyse en consultancy.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
07-10-2026
SCCM nummer:
3505
Bedrijfsnaam: Visscher Sloop- en Asbestverwijdering B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het slopen van bouwwerken alsmede het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen.
Plaats:
Wormerveer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
19-12-2026
SCCM nummer:
33271
Bedrijfsnaam: Visscher-Caravelle B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Sales, strategic purchasing, project management and development of car mats.
Plaats:
Genemuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
28-02-2025
SCCM nummer:
2280
Bedrijfsnaam: Visser & Smit Bouw BV
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, realiseren en onderhouden van projecten in de utiliteitsbouw en industriebouw.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
13-01-2026
SCCM nummer:
3773
Bedrijfsnaam: Visser & Smit Hanab B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, financieren, (voor)ontwerpen, fabriceren, installeren en onderhouden van: • kabel- en leidinginfrastructuur, on-shore en off-shore inclusief de daarmee samenhangende mechanische, civiele, elektrotechnische en instrumentatie werkzaamheden; • multidisciplinaire installaties voor winning, behandeling, productie en transport van gas, olie, water en andere producten, alsmede van multidisciplinaire installaties voor het verwerken van diverse reststromen als afval en biomassa en de onttrekking van energie uit deze reststromen; • van transport- en distributienetten inclusief faciliteiten voor gas, CO2, water, elektriciteit, telecommunicatie en warmte. Uitvoeren van landbodemsanering met conventionele methoden; Tijdelijke uitplaatsing van grond.
Plaats:
Papendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-12-2024
SCCM nummer:
10591
Bedrijfsnaam: Visser & Smit Hanab B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, financieren, (voor)ontwerpen, fabriceren, installeren en onderhouden van: • kabel- en leidinginfrastructuur, on-shore en off-shore inclusief de daarmee samenhangende mechanische, civiele, elektrotechnische en instrumentatie werkzaamheden; • multidisciplinaire installaties voor winning, behandeling, productie en transport van gas, olie, water en andere producten, alsmede van multidisciplinaire installaties voor het verwerken van diverse reststromen als afval en biomassa en de onttrekking van energie uit deze reststromen; • van transport- en distributienetten inclusief faciliteiten voor gas, CO2, water, elektriciteit, telecommunicatie en warmte. Uitvoeren van landbodemsanering met conventionele methoden; Tijdelijke uitplaatsing van grond.
Plaats:
Papendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-12-2024
SCCM nummer:
3279
Bedrijfsnaam: Vissers Ploegmakers B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen, ontwerpen en uitvoeren van projecten in grond-, weg- en waterbouw, cultuurtechnisch werk en (water)bodemsaneringen.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-09-2026
SCCM nummer:
30721
Bedrijfsnaam: Vitam F&B Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verzorgen van bedrijfscatering op locaties van opdrachtgevers, het verzorgen van Campus catering en het exploiteren van restaurants in de horeca, inclusief het ontwikkelen van cateringconcepten.
Plaats:
Rosmalen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-01-2025
SCCM nummer:
4653
Bedrijfsnaam: Vitens N.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater en de ondersteunende en service activiteiten die hiervoor benodigd zijn. Het ontwerpen en doen realiseren van (drink)waterwinningen, productie-installaties, (drink)waterdistributiesystemen en verbruiksmeetsystemen.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-11-2025
SCCM nummer:
10115
Bedrijfsnaam: Vitens N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Uitbreiding:
CO2-reductie niveau 1
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater en de ondersteunende en service activiteiten die hiervoor benodigd zijn. Het ontwerpen en doen realiseren van (drink)waterwinningen, productie-installaties, (drink)waterdistributiesystemen en verbruiksmeetsystemen.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-11-2025
SCCM nummer:
2497
Bedrijfsnaam: Vitrite Middelburg B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design and manufacture of plastic and metal parts.
Plaats:
Middelburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
22-12-2026
SCCM nummer:
33292
Bedrijfsnaam: Vitriwand B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De productie, het assembleren en monteren van (glazen) systeemwanden en deuren.
Plaats:
Neede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
30-11-2025
SCCM nummer:
31459
Bedrijfsnaam: Vivera B.V. (handelsnamen: VPL Meat Free Production/Comeat/Comeat Retail/Bakker-Lekkerkerk Holland/Dutch Quality Food/Planet Green/Boltjes Vleessnacks/Vivera Holding/Culifrost/Vivera Support)
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en distribueren van vegetarische en veganistische producten.
Plaats:
Holten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-11-2025
SCCM nummer:
32898
Bedrijfsnaam: VKS N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van asbestsanering. Het uitvoeren van Chroom VI sanering. Het uitvoeren van technische en industriële reinigingswerkzaamheden. Het uitvoeren van renovatiesloopwerk.
Plaats:
Wormerveer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
30-06-2026
SCCM nummer:
1781
Bedrijfsnaam: Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van: - Grond- en sloopwerkzaamheden; - Asbestverwijdering; - Betonbewerking; - (water-) Bodemsanering.
Plaats:
Alphen aan den Rijn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2024
SCCM nummer:
2868
Bedrijfsnaam: Vlisco Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Manufacturing, procurement and logistics of printed textiles.
Plaats:
Helmond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
24-07-2025
SCCM nummer:
2543
Bedrijfsnaam: VMB Automation B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Sale, design & development, realization, installation & commissioning and maintenance & service for complete industrial automation hardware and software projects.
Plaats:
Hendrik-Ido-Ambacht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
31-03-2026
SCCM nummer:
33075
Bedrijfsnaam: VMT Products B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het engineeren en maken van matrijzen en het produceren, afwerken en assembleren van kunststofproducten.
Plaats:
Heerde
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
11-01-2026
SCCM nummer:
32936
Bedrijfsnaam: Vobi Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen en uitvoeren van projecten in de beton- en waterbouw, burgerlijjke en utiliteitsbouw. Beheer en onderhoud van materieel. Het ontwerpen, monteren, onderhouden en demonteren van tijdelijke pompinstallaties ten behoeve van industriële waterhuishouding. Het ontwerpen, afleveren en in bedrijfstellen van pompinstallaties en het uitvoeren van service en onderhoud aan roterende werktuigen voor industriële toepassingen.
Plaats:
Mijdrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
05-06-2025
SCCM nummer:
31328
Bedrijfsnaam: VodafoneZiggo Group Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Sales, delivery and support of internet, television, telephony, network solutions and communication services to the residential and business market. Including all offices, shops, support/technical facilities and datacenters.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-10-2024
SCCM nummer:
32684
Bedrijfsnaam: voestalpine Automotive Components Bunschoten B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Steel service, design, production and supply of body parts to the automotive industry, of components and semi-manufactured products to the non-automotive industry.
Plaats:
Bunschoten-Spakenburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
11-03-2027
SCCM nummer:
10646
Bedrijfsnaam: voestalpine Automotive Components Bunschoten B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Steel service, design, production and supply of body parts to the automotive industry, of components and semi-manufactured products to the non-automotive industry.
Plaats:
Bunschoten-Spakenburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
10-01-2027
SCCM nummer:
706
Bedrijfsnaam: voestalpine Railway Systems (Netherlands)
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inkopen, verkopen, engineeren, bewerken en recyclen van materialen voor de railinfrastructuur alsmede het plannen, besturen en uitvoeren van goederenstromen ten behoeve van werkzaamheden in het spoor, service- en installatiewerkzaamheden aan wisselsystemen en andere componenten in het spoor.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-02-2026
SCCM nummer:
30928
Bedrijfsnaam: voestalpine Railway Systems GmbH
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inkopen, verkopen, engineeren, bewerken en recyclen van materialen voor de railinfrastructuur alsmede het plannen, besturen en uitvoeren van goederenstromen ten behoeve van werkzaamheden in het spoor, service- en installatiewerkzaamheden aan wisselsystemen en andere componenten in het spoor.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-02-2026
SCCM nummer:
30586
Bedrijfsnaam: voestalpine Railway Systems GmbH
Certificaat type:
ISO 50001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inkopen, verkopen, engineeren, bewerken en recyclen van materialen voor de railinfrastructuur alsmede het plannen, besturen en uitvoeren van goederenstromen ten behoeve van werkzaamheden in het spoor, service- en installatiewerkzaamheden aan wisselsystemen en andere componenten in het spoor.
Plaats:
Hilversum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-05-2027
SCCM nummer:
33478
Bedrijfsnaam: Voet Verhuur B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het realiseren van tijdelijke stroomvoorzieningen.
Plaats:
Culemborg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
11-12-2024
SCCM nummer:
31219
Bedrijfsnaam: Voets Langeraap Beton B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het samenstellen, leveren en verpompen van betonmortel.
Plaats:
Velddriel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
21-09-2024
SCCM nummer:
31142
Bedrijfsnaam: Volker Wessels Telecom B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inventariseren, ontwerpen, bouwen, installeren, beheren en onderhouden van infrastructuren voor telecom en energie.
Plaats:
Nieuwegein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-05-2026
SCCM nummer:
30566
Bedrijfsnaam: VolkerRail Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design en engineering ten behoeve van railinfrastructuur en railtechnieken. Nieuwbouw, vernieuwing, onderhoud, storingsherstel en meet/inspectiewerk en sloop van (rail-)infrastructuur en aansluitende voorzieningen (installaties, (draag)constructies, bovenleidingen, energievoorziening, beheers/beveiligingssystemen, kabels en leidingen en data- en telecommunicatie). Verhuur van bemand en onbemand groot mechanisch gereedschap, het verstrekken van facilitaire diensten, alsmede het keuren, onderhoud en reparatie van al het betreffende materieel. Aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten onderhouden en opheffen van maatregelen ten behoeve van de werkplek-beveiliging alsmede beschikbaar stellen van veiligheidsfunctionarissen.
Plaats:
Vianen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
27-03-2027
SCCM nummer:
2953
Bedrijfsnaam: VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Noord-Oost B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwikkelen en realiseren van projecten in de woning- en utiliteitsbouw alsmede het uitvoeren van onderhoud en renovatie.
Plaats:
Zevenaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-06-2024
SCCM nummer:
4374
Bedrijfsnaam: VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en uitvoeren van woning- en utiliteitsbouw projecten, inclusief renovatie, restauratie en onderhoud.
Plaats:
Tilburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-03-2027
SCCM nummer:
30983
Bedrijfsnaam: Volkswagen Pon Financial Services
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Operationele lease-, voertuig remarketing- en sales activiteiten voor personenauto's en lichte bedrijfswagens. Operationele lease activiteiten voor fietsen.
Plaats:
Amersfoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
20-04-2027
SCCM nummer:
30988
Bedrijfsnaam: Volta Energy B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het laden/lossen, installeren en verhuren van mobiele energievoorzieningen.
Plaats:
Duiven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
07-08-2026
SCCM nummer:
33155
Bedrijfsnaam: Vomar Voordeelmarkt B.V.
Certificaat type:
ISO 50001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Gebouwgebonden energieverbruik en -energieverbruikende processen in alle supermarktfilialen.
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
16-02-2026
SCCM nummer:
30473
Bedrijfsnaam: Voorbij Funderingstechniek B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van alle voorkomende funderingswerkzaamheden en grond- en waterkerende constructies voor water-, woning-, utiliteits- en infrabouw en industrie.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
16-04-2027
SCCM nummer:
30935
Bedrijfsnaam: Voorbij Funderingstechniek B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Voorbij Funderingstechniek B.V.: Het ontwerpen en uitvoeren van funderingsprojecten en grond- en waterkerende constructies voor de infra-, water-, utiliteits-, industrie-, en woningbouw. Voton B.V.: Het vervaardigen en verhandelen van prefab betonpalen.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-01-2025
SCCM nummer:
32497
Bedrijfsnaam: Voorbij Prefab B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van prefabbetonelementen.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certification B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2024
SCCM nummer:
30054
Bedrijfsnaam: Voorbij Prefab B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van prefabbetonelementen.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certification B.V.
Geldig tot en met:
26-11-2024
SCCM nummer:
30055
Bedrijfsnaam: Voortman Kantoormeubelen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen, produceren, verkopen en bij de eindklant inhuizen en monteren van kantoormeubelen.
Plaats:
Purmerend
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
31-10-2024
SCCM nummer:
1727
Bedrijfsnaam: Voortman Steel Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, produceren en monteren van staalconstructies. Het ontwerpen, realiseren, renoveren en onderhouden van daken en gevels. Het bouwen van turn-key projecten.
Plaats:
Rijssen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
31-07-2025
SCCM nummer:
4328

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001