Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 3414 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Zeton B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Construction of pilot plants and production plants for the chemical, petrochemical, food and pharmaceutical industry.
Plaats:
Enschede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
16-10-2023
SCCM nummer:
10584
Bedrijfsnaam: Ziegler Dutch Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, produceren en onderhouden van hulpverlenende voertuigen.
Plaats:
Winschoten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-07-2024
SCCM nummer:
31945
Bedrijfsnaam: Ziegler Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het laten verzorgen van zee-, lucht- en landtransporten, op- en overslag, fysieke distributie, import en export en douane-afhandeling van zee-, lucht- en landzendingen.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-10-2023
SCCM nummer:
30736
Bedrijfsnaam: Ziekenhuis Afval Verwerkingsinstallatie Nederland C.V. (Zavin C.V.)
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het opslaan en verwerken van ziekenhuisafval en overige vergunde afvalstoffen.
Plaats:
Dordrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
28-08-2025
SCCM nummer:
1032
Bedrijfsnaam: Zijlstra Schilders B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het projectmatig uitvoeren van schilderwerkzaamheden.
Plaats:
Ter Apel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
22-05-2024
SCCM nummer:
30953
Bedrijfsnaam: ZNDNL B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Uitbreiding:
CO2-reductie niveau 1
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie en aflevering van hekwerken.
Plaats:
Valkenswaard
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-12-2025
SCCM nummer:
4676
Bedrijfsnaam: Zorg Diensten Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verzorgen, balsemen en restaureren van overledenen. Het verzorgen, overbrengen en opbaren van overledenen in opdracht van uitvaartondernemingen, van zorginstellingen en van overheidsinstellingen, alsmede het in opdracht van overheidsinstanties overbrengen van overledenen en lichamelijk materiaal.Obductie assistentie. Assistentie politie en justitie bij postmortale zorg. Leveren van thanatopraxie behandelingen. Reiniging plaats overlijden/vervuilde locatie of object. Het uitzenden en detacheren van personeel aan ondernemingen in de uitvaartbranche en het ter beschikking stellen van rouwmaterialen. Het ontvangen van overledenen uit het buitenland en het gereedmaken van overledenen voor transport naar het buitenland. Het verzorgen van opleidingen, cursussen en lesmaterialen in de postmortale zorg, de uitvaartzorg en op het gebied van Ritueel Begeleiden. Bereikbaarheidsdienstverlening.
Plaats:
Houten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
20-04-2024
SCCM nummer:
31953
Bedrijfsnaam: Zorgvervoercentrale Nederland B.V. - ZCN
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aanbieden en verwerven van vervoersovereenkomsten, het inkopen van vervoerscapaciteit door het aangaan van vervoerscontracten met landelijke en onderneming gerelateerde taxiondernemingen en het laten inplannen en uitvoeren van het gevraagde personenvervoer.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-06-2024
SCCM nummer:
2686
Bedrijfsnaam: ZÜBLIN Nederland BV
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De verwezenlijking van projecten van utiliteitsbouw en industriebouw, werken van burgelijke bouwkunde, waterbouwkundige werken, residentiële bouwwerken, renovatie- en restauratiewerken, wegwerkzaamheden en bouwkundige onderhoudswerken.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
02-06-2024
SCCM nummer:
32263
Bedrijfsnaam: Zuid-Nederlandse Buizen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
In-/verkoop en klant specifiek bewerken van stalen buizen en fittingen.
Plaats:
Maastricht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
26-04-2025
SCCM nummer:
32662
Bedrijfsnaam: Zuivelcoöperatie DeltaMilk B.A.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De productie en rijpen van kaas uit gepasteuriseerde melk inclusief de productie van de nevenproducten gepasteuriseerde room, weiconcentraat en lactoseconcentraat.
Plaats:
Bleskensgraaf
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
24-07-2024
SCCM nummer:
297
Bedrijfsnaam: Zwaluwe Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en uitvoeren van bouwprojecten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw, renovatie, onderhoud en restauratie.
Plaats:
Hooge Zwaluwe
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
01-03-2026
SCCM nummer:
4756
Bedrijfsnaam: Zwart Techniek B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen, bouwen, installeren, inspecteren, onderhouden en repareren van energie opweksystemen, UPS en noodstroomvoorzieningen.
Plaats:
IJmuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-12-2023
SCCM nummer:
31895
Bedrijfsnaam: Zwartwoud Groningen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het installeren van maatwerk inrichtingselementen voor kantoor- en winkelinrichting.
Plaats:
Groningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Control Union Certifications B.V.
Geldig tot en met:
16-03-2025
SCCM nummer:
32595

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001